1209 (1009) 2015-10-02 - 2015-10-08

Pomoc psychologiczna dla młodzieży

 

Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni zaprasza osoby w wieku 13 – 20 lat do udziału w spotkaniach grup terapeutycznych (dla młodzieży gimnazjalnej 13 – 17 lat oraz młodzieży starszej 17 – 20 lat).

Rodzicu jeśli Twoje Dziecko: często jest smutne, zaniepokojone lub pełne gniewu; martwi Cię jego zachowanie, niepokoi to co przeżywa; chciałbyś aby lepiej radziło sobie w trudnych sytuacjach; by odnalazło swoje mocne strony i aby otrzymało pomoc w przezwyciężaniu swoich kłopotów, zaproponuj  mu udział w zajęciach.

Informacje oraz zapisy na konsultacjach indywidualnych z osobami prowadzącymi:

Magdalena Świstun – Jeziorska – tel. 503 800 122;

Magdalena Jabrocka – tel. 502 156 113

lub w rejestracji Ośrodka - tel. 58 621 61 35.

Spotkania grupy będą odbywały się od października 2015 r. Zajęcia są nieodpłatne, liczba miejsc ograniczona.