Enea IRONMAN Gdynia już 8 sierpnia! Sprawdź zmiany w organizacji ruchu.  Enea IRONMAN Gdynia już 8 sierpnia! Sprawdź zmiany w organizacji ruchu.
1210 (1010) 2015-10-09 - 2015-10-15

Dzień Solidarności z Uchodźcami

Muzeum Emigracji w Gdyni włącza się w „Dzień Solidarności z Uchodźcami” – ogólnopolskiej inicjatywy instytucji kultury oraz organizacji zajmujących się prawami człowieka manifestującej otwartość i wsparcie dla imigrantów obecnie przybywających do Europy. W „Dzień Solidarności z Uchodźcami" Muzeum, razem z pozostałymi sygnatariuszami akcji, chce powiedzieć o wartościach, które łączą, a nie dzielą i przełamywać stereotypy wobec osób uciekających z regionów objętych działaniami zbrojnymi.

W ramach akcji Muzeum organizuje w czwartek 15 października 2015 r. o godz. 17.30 pokaz filmu „O tych, którzy płoną” w reżyserii Morgana Knibbe poprzedzony prelekcją z Danielem Witko z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.  Niekonwencjonalny, poetycki dokument przedstawia losy uchodźców, konkretne osoby jak i poważny, nierozwiązany problem społeczny przed którym stoi współczesna Europa Zachodnia. Udział w spotkaniu jest bezpłatny, obowiązują jednak wejściówki, które będą do odebrania w kasie Muzeum przed seansem.