1210 (1010) 2015-10-09 - 2015-10-15

Poszukiwane dokumenty i zdjęcia

W związku z prowadzeniem badań dotyczących dziejów Rzemiosła w Gdyni w latach 1926-2000 poszukiwane są dokumenty i zdjęcia ilustrujące historię tego zawodu zwłaszcza w okresie przedwojennym oraz w latach 1945-1960. Kontakt: Mariusz Kardas nr tel. 692 822 007 albo e-mail: kardasm1965@o2.pl lub kardasm@poczta.gdynia.pl oraz Julian Michaś, tel. 501 011 822 lub e-mail: golmis@wp.pl