1210 (1010) 2015-10-09 - 2015-10-15

Uwaga, właściciele nieruchomości w dzielnicach: Chwarzno - Wiczlino, Dąbrowa, Karwiny, Mały Kack, Wielki Kack

W terminie od 16 października 2015 do 5 listopada 2015 zostanie wyłożony do wglądu dla osób zainteresowanych i uprawnionych (właścicieli nieruchomości) PROJEKT OPERATU OPISOWO-KARTOGRAFICZNEGO EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW w najdynamiczniej rozwijających się dziś dzielnicach Gdyni.
Gdynia jako pierwsze miasto w Polsce realizuje w tak dużej skali, w oparciu o najnowocześniejsze metody pomiarów geodezyjnych, modernizację danych zawartych w rejestrach ewidencji gruntów i budynków. Praktycznym efektem modernizacji jest uporządkowanie danych i ułatwienie korzystania z informacji geodezyjnej.
Wyłożenie do wglądu wspomnianego projektu pozwala właścicielom nieruchomości sprawdzić aktualne granice działek,  a także zawarte w nim zapisy sposobu użytkowania  gruntów, budynków i lokali.
Warto skorzystać z tej możliwości, by na tym etapie postępowania  zweryfikować poprawność danych.
Projekt operatu będzie wyłożony od poniedziałku do piątku w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Miasta Gdyni, w budynku przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 pokój 438, IV piętro w godz. 8.00 - 15.00 - dodatkowo 24 października (sobota) w godz. 8.00 - 14.00.