1210 (1010) 2015-10-09 - 2015-10-15

Wybory parlamentarne 2015

25 października 2015 r. odbędą się wybory do Sejmu i Senatu RP. Wybierzemy swoich reprezentantów na czteroletnią kadencję. Siedziby obwodowych komisji wyborczych otwarte będą w godz. 7.00-21.00.
Każdy głosujący w wyborach do Sejmu i Senatu na karcie do głosowania zaznacza nazwisko tylko jednego kandydata. Wybierając posłów dostajemy kilka kart wyborczych (listy partii), wybierając senatora dostajemy tylko jedną kartę.
Osoby, które nie mogą zagłosować w miejscu swojego zameldowania, mają dodatkowe uprawnienia:
- mogą głosować korespondencyjnie w kraju. Zamiar powinien być zgłoszony przez wyborcę w urzędzie gminy, w której wpisany jest do rejestru wyborców, do 12 października 2015 r.
- jeśli wyborca nie wie, gdzie będzie przebywać 25 października, może głosować na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania, które pozwala zagłosować w dowolnym lokalu wyborczym w kraju i za granicą. Wniosek o wydanie zaświadczenia trzeba złożyć do 23 października 2015 r. w urzędzie gminy, w którym wyborca jest wpisany do stałego rejestru wyborców. Do urzędu musi się wybrać osobiście, złożyć wniosek i od ręki odebrać zaświadczenie.
- wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania ukończy 75 lat może głosować przez pełnomocnika. Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania należy złożyć w Urzędzie Miasta do 16 października 2015 r.
25 października 2015 r., osoby niepełnosprawne ruchowo, podczas głosowania, mogą skorzystać, z przeznaczonego specjalnie dla nich, bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego oraz z powrotem.
Zamówienia na transport można składać pod numerem telefonu 58 623 50 78 w dni powszednie w godz. 6.00-20.00, a w soboty i niedziele w godz. 9.00-18.00. W niedzielę wyborczą zamówienie transportu oraz przewóz osób niepełnosprawnych odbywać się będzie w godz. 7.00-21.00.