1211 (1011) 2015-10-16 - 2015-10-22

Gdyński Tydzień Walki z Cyberprzemocą

Dynamiczny rozwój nowych mediów, mediów społecznościowych i internetu niesie za sobą poważne niebezpieczeństwa. Jednym z nich jest cyberprzemoc. Do 20 października trwa „Gdyński tydzień z cyberprzemocą" zorganizowany wspólnie ze Stowarzyszeniem In gremio i Ośrodkiem Psychologiczno-Pedagogicznym „Razem".
Do zagrożeń, jakimi poświęcony jest program zaliczają się między innymi groźby, stalking, utrata danych, kradzież, uzależnianie. Sama cyberprzemoc z definicji jest to przemoc użyciu nowej technologii. Jednym z elementów programu jest konferencja dla dyrektorów, wicedyrektorów, psychologów i innych pracowników placówek edukacyjnych. Uruchomiona została też strona internetowa www.cyberprzemocgdynia.pl Informacje przekazywane są również za pomocą mediów społecznościowych, a oficjalny hashtag projektu to #StopCyberprzemocyWGdyni.
Od 13 października ruszyła anonimowa infolinia. Jednak nie jest to tradycyjnie linia telefoniczna. Kontakt możliwy jest za pomocą skrzynki e-mail i jest zupełnie anonimowy. Specjaliści udzielający pomocy nie proszą o żadne dane jak imię, wiek czy płeć. Skupią się jedynie na problemie i jego rozwiązaniu. Aby uzyskać pomoc należy pisać pod adres infolinia@cyberprzemocgdynia.pl lub cyberprzemoc@razem.pl

ikona