1211 (1011) 2015-10-16 - 2015-10-22

Gdyńskie Forum Pozarządowe

Prezydent Miasta Gdyni, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdyni ds. aktywności obywatelskiej oraz Gdyńska Rada Działalności Pożytku Publicznego zapraszają przedstawicieli gdyńskich organizacji pozarządowych na Gdyńskie Forum Pozarządowe.
Forum odbędzie się 22 października w czwartek o godz. 17.00 w Centrum Konferencyjnym Pomorskiego Parku Naukowo Technologicznego (al. Zwycięstwa 96/98, Gdynia). Gdyńskie Forum Pozarządowe to plenarne spotkanie działających w mieście organizacji pozarządowych, służące wymianie doświadczeń, pomysłów oraz prezentacji wspólnych inicjatyw, a także wypracowaniu priorytetów współpracy pomiędzy władzami lokalnymi i III sektorem na kolejny rok.
Tegoroczne Forum będzie okazją do przedstawienia sprawozdania ze współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi, z działań Gdyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz do wybrania przedstawicieli organizacji pozarządowych do Rady kolejnej kadencji.
Dodatkowe informacje: Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych - tel. 58 661 35 41, e-mail: kontakt@gdyniapozarzadowa.pl, www.gdyniapozarzadowa.pl

ikona