Nocny Bieg Świętojański – zmiany w organizacji ruchu (21-22.06.2024)
1211 (1011) 2015-10-16 - 2015-10-22

Zapisy do...

ajemnej Pomocy Flandria zaprasza do udziału w projekcie dotyczącym zdrowego odżywiania dzieci. Projekt zakłada cykl warsztatów dla dzieci w wieku 6-12 lat. Zajęcia prowadzone są przez dietetyków. Więcej informacji pod numerem tel. 664 909 144.
***
Kolegium Miejskie CKU Szkoła Policealna nr 10 dla Dorosłych w Chyloni ul. Raduńska 21 ogłasza zapisy do 2-letniej Szkoły Policealnej dla Dorosłych - na podbudowie szkół średnich w zawodach:
- Technik Administracji,
- Technik Rachunkowości,
- Technik Informatyk,
- Technik Tyfloinformatyk,
- Technik Usług Kosmetycznych,
- Technik Ochrony Fizycznej i Mienia.
Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym w piątki po południu i soboty, co 2 tygodnie. Informacji na temat wymaganych dokumentów udziela sekretariat, czynny od poniedziałku do piątku. Strona: www.kolegiummiejskie.info Kontakt tel./ fax. 58 623 04 52 lub e- mail: kolegiummiejskie1@wp.pl
***
Oddział terenowy WOPR w Gdyni (Lifeguard Gdynia) ogłasza zapisy na szkolenie ratowników wodnych. Zajęcia odbywać się będą na pływalni Akademii Morskiej w soboty od 17 października w godzinach 14.30 - 16.00. Kontakt: info@lifeguardgdynia.pl
***
Przedszkole Niepubliczne „Świat Smyka" w Chyloni, ul. Rozewska 25-29, ogłasza zapisy na nowy rok przedszkolny 2015/2016.
Zaprasza dzieci w wieku 2,5 - 5 lat. Przedszkole realizuje podstawę programową MEN. W ramach pobytu dzieci uczestniczą w zajęciach dodatkowych z j. angielskiego, informatyki, plastycznych i tanecznych oraz warsztatach naukowych i wyobraźni. Zapisy przyjmowane są pod nr tel. 605 29 07 69 lub na miejscu w placówce.
Strona internetowa: www.swiatsmyka.pl
***
Gdyńskie Zaoczne Ogólnokształcące Liceum dla Dorosłych prowadzi zapisy do wszystkich klas: absolwentów zasadniczych szkół zawodowych, gimnazjum oraz szkoły podstawowej. Adres: ul. Morska 192. Kontakt tel. 58 623 06 33 lub 666 856 410.
***
Akademia Rozwoju Dziecka, ul. Bielska 18, zaprasza na cykl warsztatów „Uwierz w siebie!". Korepetycje uczyć będą jak się skutecznie uczyć i jak mieć odwagę by stawić czoło porażkom i sprawnie się po nich podnosić. Warsztaty odbywają się w 3 grupach wiekowych: dla uczniów klas I-III, IV-VI i gimnazjum w dwóch lokalizacjach w Gdyni. Więcej informacji na stronie www.akademia-rozwoju-dziecka.pl lub pod nr tel. 600 026 757.
***
Osiedlowy Klub Kultury SM „Bałtyk", ul. Narcyzowa 1 zaprasza osoby dorosłe na zajęcia obejmujące nauka pięknego interpretowania tekstów czytanych, lekcje dykcji czyli wyraźnego mówienia, scenki aktorskie, które uczą komunikacji, współdziałania, panowania nad emocjami. Spotkania odbywają się we wtorki i czwartki w godzinach 10.00 - 14.00. Kontakt tel.: 58 624 12 91.
***
Osiedlowy Klub Kultury SM „Bałtyk", ul. Narcyzowa 1 zaprasza dzieci w wieku 5 - 6 lat na zajęcia taneczne, które odbywają się w poniedziałki i środy o godz. 15.00. Koszt: 12 zł. miesięcznie.
***
Zespół Taneczny „Drzazgi" w Osiedlowym Klubie Kultury SM „Bałtyk", ul. Narcyzowa 1, zaprasza dzieci w wieku 7 - 10 lat, lubiące tańczyć na zajęcia w poniedziałki i środy o godz. 15.45. Odpłatność: 12 zł miesięcznie. Kontrakt tel. 58 624 12 91.
***
Kolegium Miejskie Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gdyni zaprasza dorosłych (min. lat 17) do nauki w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych (3-letnim). Zajęcia odbywają się w systemie stacjonarnym (od wtorku do czwartku) dziennie lub wieczorowo oraz w systemie zaocznym piątki / soboty, co dwa tygodnie.
Adres: ul. Raduńska 21. Kontakt tel., fax 58 623 04 52, lub e-mail: kolegiummiejskie1@wp.pl

ikona