1212 (1012) 2015-10-23 - 2015-10-29

Współpraca polskich i włoskich nauczycieli w ramach projektów UE

W dniach 19-23.10.2015 Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych w Gdyni, jako główny koordynator ze strony polskiej, gościł dziesięciu nauczycieli ze stowarzyszenia włoskich nauczycieli ADI - Associazione Docenti Italiani  w ramach projektu UE Erasmus+ „Learning Outcomes validation according to ECVET”.

W ciągu tygodnia nauczyciele polscy i włoscy dzielili się wiedzą i doświadczeniem dotyczącym systemu ECVET - dokumentowania osiągnięć zawodowych uczniów w ramach państw europejskich. Celem systemu jest zdobywanie kwalifikacji zawodowych młodzieży takich, jak świadectwa i dyplomy poprzez wspieranie mobilności zawodowej oraz procesu uczenia się przez całe życie. Nauczyciele będą rozmawiać na temat najnowszych metod nauczania młodzieży w szkolnictwie zawodowym oraz tworzenia kolejnych projektów UE.

Odbyły się spotkania w Gdyńskim Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Gdyni, Gdańskim Inkubatorze Przedsiębiorczości „Starter” oraz w Gdyńskim Parku Naukowo-Technologicznym dotyczącym form wspierania przedsiębiorców w regionie. Goście spotkali się z przedstawicielami Urzędu Miasta Gdyni, którzy omówili politykę władz dotyczącą rozwoju szkolnictwa zawodowego w kraju i regionie. Odbyło się spotkanie z pracownikami naukowymi Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. Goście odwiedzili firmy przyjmujące na staże i praktyki uczniów i studentów.

Wieloletnia współpraca nauczycieli ZSAE Marii Małkowskiej, Aleksandry Rosickiej i Jolanty Wdowiak z przedstawicielem Stowarzyszenia ADI Silvia Faggioli umożliwiła stworzenie i realizację już pięciu projektów UE  (Erasmus+, Comenius, Leonardo) skierowanych do uczniów i nauczycieli szkolnictwa zawodowego.

Dzięki tym projektom uczniowie i nauczyciele wyjeżdżają na spotkania partnerskie do szkół zagranicznych poznając tamtejsze  warunki funkcjonowania przedsiębiorstw i systemy szkolnictwa. Zdobywając doświadczenie zawodowe i międzynarodowe certyfikaty. Motywują się do nauki języków obcych i własnego rozwoju zawodowego.

ikona