1215 (1015) 2015-11-13 - 2015-11-19

Gdyńskie warsztaty scenariuszowe w GCF

Celem Gdyńskich Warsztatów Scenariuszowych jest praktyczne zapoznanie się z najważniejszymi aspektami pracy nad scenariuszem filmowym. W trakcie zajęć uczestnicy rozwiną własne pomysły, a finałem ich pracy będzie przygotowanie sformatowanych scenariuszy krótkich filmów fabularnych.
Program warsztatów:
- poszukiwanie pomysłu i tematu na film fabularny,
- kreowanie bohatera oraz świata w którym żyje,
- konstruowanie opowieści filmowej przy użyciu scen,
- budowanie motywacji, relacji i konfliktu,
- dialogi w filmie fabularnym,
- adaptacja noweli lub opowiadania,
- wybór gatunku, formy i stylu filmowego,
- formatowanie scenariusza filmowego,
- przygotowanie streszczenia, synopsisu i treatmentu.
Zajęcia poprowadzą wykładowcy Gdyńskiej Szkoły Filmowej m.in. Jerzy Rados, Grzegorz Łoszewski, Paweł Huelle, Mirosław Bork i Krzysztof Kornacki. Uczestnicy, którzy ukończą warsztat otrzymają Dyplom ukończenia Gdyńskich Warsztatów Scenariuszowych.
Rekrutacja trwa do 15.11.2015 r. Zajęcia odbędą się w listopadzie i grudniu 2015 oraz styczniu i lutym 2016 r., w dniach 19.11, 26.11, 2.12, 9.12, 16.12, 7.01, 13.01, 20.01, 27.01, 3.02, w godz. 17:30 - 20.30 w siedzibie Gdyńskiej Szkoły Filmowej, przy Placu Grunwaldzkim 2 w Gdyni.
Osoby zainteresowane warsztatem powinny przesłać na adres mailowy:
jr@gsf.pl następujące dokumenty:
- formularz zgłoszeniowy (do pobrania na stronie www.gsf.pl),
- życiorys ze zdjęciem,
- pomysł na krótki film fabularny (maksymalnie jedna strona A4, czcionka Courier, wielkość 12 pkt.).
Warsztat przeznaczony jest dla osób, które ukończyły 18 lat.
Liczba miejsc jest ograniczona. Opłatę w wysokości 950 zł należy uiścić po zakwalifikowaniu uczestnika.