1215 (1015) 2015-11-13 - 2015-11-19

Grupy wsparcia

Stowarzyszenie Chorych na chorobę Parkinsona zaprasza podopiecznych wraz z opiekunami na zajęcia terapii ręki, które odbędą się 20.11 o godz.15.00 w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. 3 Maja 27/31. Zapraszamy również na warsztaty z logopedą, które odbędą się 30.11 o godz.14.30. Wszystkie zajęcia realizowane są w ramach projektu dofinansowanego przez miasto Gdynia.
***
Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Wąsowicza 3 (Grabówek) zaprasza wszystkie osoby, którym bliski jest problem opieki nad osobami chorującymi na otępienie, w tym otępienie alzheimerowskie, do uczestnictwa w Grupie Wsparcia. Najbliższe spotkanie odbędzie się 24 listopada (wtorek) o godz. 16.00. Dodatkowe informacji można uzyskać pod nr tel. 58 622 36 03.