1215 (1015) 2015-11-13 - 2015-11-19

Stutysięczny sobotni interesant gdyńskiego ratusza

Stutysięczny sobotni interesant Urzędu Miasta Gdyni / fot. Michał PuszczewiczW sobotę 7 listopada 2015 r. Salę Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Gdyni odwiedził stutysięczny interesant. Była to Małgorzata Grzeszczak. Otrzymała na pamiątkę album, kwiaty i pakiet miejskich gadżetów wraz z gratulacjami od dyrektora Urzędu - Jerzego Zająca.

Gdyński Urząd Miasta jest bodaj ciągle jedynym w Polsce, w którym Sala Obsługi Mieszkańców pracuje w każdą sobotę. Jest tak od 19 maja 2007 r. czyli od momentu uruchomienia gdyńskiej Sali Obsługi Mieszkańców w soboty.

Mieszkańcy coraz liczniej właśnie tego dnia tygodnia przychodzą, by złożyć wniosek lub odebrać dowód osobisty albo prawo jazdy, Pani Małgorzata Grzeszczak z rodziną i dyrektorem Urzędu Miasta Gdyni Jerzym Zającem w gdyńskiej Sali Obsługi Mieszkańców, fot. Michał Puszczewiczzarejestrować samochód czy też zameldować lub się wymeldować.

Choć od poniedziałku do piątku Sala czynna jest od rana do wieczora, od godz. 7.00 do 18.00 (co także jest rzadkością w kraju) to liczba sobotnich interesantów w Gdyni systematycznie rośnie.

Rekordową liczbę interesantów przyjęto jednak w 2007r - roku wielkiej wymiany dowodów osobistych. W okresie 7 miesięcy tego roku - 13.765 osób, a tylko w dniu 29.12.2007r. Referat Dowodów Osobistych obsłużył - 620 osób. 

 

Małgorzata Grzeszczak - 100.000 sobotni interesant w gdyńskiej Sali Obsługi Mieszkańców, fot. Michał Puszczewicz Dyrektor Urzędu miasta Gdyni Jerzy Zając wręcza kwiaty Małgorzacie Grzeszczak - 100.000 sobotniemu interesantowi w gdyńskiej Sali Obsługi Mieszkańców, fot. Michał Puszczewicz

Pani Małgorzata Grzeszczak z rodziną otrzymuje album o Gdyni z okazji 100.000 sobotniego interesanta w gdyńskiej Sali Obsługi Mieszkańców, fot. Michał Puszczewicz Pismo dla Pani Małgorzaty Grzeszczak potwierdzające że była 100 000 sobotnim interesantem w gdyńskiej Sali Obsługi Mieszkańców, fot. Michał Puszczewicz

Dyrektor Urzędu Miasta Gdyni wręcza różę urzędnicze pracującej w sobotę w Sali Obsługi Mieszkańców w gdyńskim magistracie, fot. Michał PuszczewiczDyrektor Urzędu Miasta Gdyni wręcza różę urzędnicze pracującej w sobotę w Sali Obsługi Mieszkańców w gdyńskim magistracie, fot. Michał Puszczewicz

Dyrektor Urzędu Miasta Gdyni wręcza różę urzędnicze pracującej w sobotę w Sali Obsługi Mieszkańców w gdyńskim magistracie, fot. Michał Puszczewicz Dyrektor Urzędu Miasta Gdyni wręcza różę urzędnicze pracującej w sobotę w Sali Obsługi Mieszkańców w gdyńskim magistracie, fot. Michał Puszczewicz 

Dyrektor Urzędu Miasta Gdyni wręcza różę urzędnicze pracującej w sobotę w Sali Obsługi Mieszkańców w gdyńskim magistracie, fot. Michał Puszczewicz Dyrektor Urzędu Miasta Gdyni wręcza różę urzędnicze pracującej w sobotę w Sali Obsługi Mieszkańców w gdyńskim magistracie, fot. Michał Puszczewicz

Dyrektor Urzędu Miasta Gdyni wręcza różę urzędnicze pracującej w sobotę w Sali Obsługi Mieszkańców w gdyńskim magistracie, fot. Michał Puszczewicz Dyrektor Urzędu Miasta Gdyni wręcza różę urzędnicze pracującej w sobotę w Sali Obsługi Mieszkańców w gdyńskim magistracie, fot. Michał Puszczewicz

Dyrektor Urzędu Miasta Gdyni wręcza różę urzędnicze pracującej w sobotę w Sali Obsługi Mieszkańców w gdyńskim magistracie, fot. Michał Puszczewicz Dyrektor Urzędu Miasta Gdyni wręcza różę urzędnicze pracującej w sobotę w Sali Obsługi Mieszkańców w gdyńskim magistracie, fot. Michał Puszczewicz

fot. Michał Puszczewicz