1215 (1015) 2015-11-13 - 2015-11-19

Wielka promocja przedsiębiorczości

Przed nami Światowy Tydzień Przedsiębiorczości, czyli ruch społeczny na rzecz promowania przedsiębiorczości wśród mieszkańców całego świata, niezależnie od wieku i płci. Światowy Tydzień Przedsiębiorczości współtworzą firmy, organizacje pozarządowe, instytucje państwowe, a także wyższe uczelnie i prywatne osoby, które chcą się podzielić swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi.

Światowy Tydzień PrzedsiębiorczościW ramach wydarzenia odbędzie się dziesiąte spotkanie Platformy Mikroprzedsiębiorczości KLUCZ. Są to cykliczne spotkania biznesowe właścicieli mikro i małych firm, które mają na celu wymianę doświadczeń, nawiązywanie kontaktów, zdobywanie wiedzy o gospodarce, ekonomii i finansach, a także współpracę w różnych dziedzinach  i rozwój osobisty.

Nowym projektem organizowanym przez Urząd Miasta we współpracy z Fundacją Gospodarki jest Junior Biznes, skierowany do uczniów z gdyńskich szkół ponadgimnazjalnych i ich nauczycieli. Jego głównymi założeniami jest zapoznanie młodzieży z podstawami ekonomii, pobudzanie kreatywności i innowacyjności, a także wyrabianie postaw przedsiębiorczych. Junior Biznes jest konkursem na najlepszą lokalną inicjatywę, w którym uczestnicy stworzą i zrealizują projekt inicjatywy przedsiębiorczej w najbliższym otoczeniu takim jak: szkoła, dzielnica, miasto.

Zgłoszenia grup, które mogą liczyć maksymalnie 10 osób będą przyjmowane do 7 grudnia 2015 r.

Program wydarzeń Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Gdyni

Informacja o Światowym Tygodniu Przedsiębiorczości w Gdyni