1216 (1016) 2015-11-20 - 2015-11-26

„Perły Polskiej Gospodarki 2015” – pierwsze miejsce dla ZMPG S.A.

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. zajął pierwsze miejsce plebiscytu „Perły Gospodarki 2015" w kategorii w kategorii „Perły Duże", czyli wśród przedsiębiorstw o przychodach rocznych od 100 mln do 1 mld zł. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 6 listopada 2015 r. na Zamku Królewskim w Warszawie.
W zwycięskiej dla Portu kategorii „Perły Duże" miejsca: drugie i trzecie zajęły firmy: Prochem S.A. oraz Grupa Kapitałowa Colian S.A. Na podkreślenie zasługuje stała obecność gdyńskiej spółki na liście najlepszych polskich przedsiębiorstw. W roku 2014 znalazła się na 4. miejscu w kategorii Perły Duże oraz uzyskała 3. miejsce i klasę „Champion" w rankingu przedsiębiorstw sektora „Produkcja i usługi".
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. to spółka o charakterze użyteczności publicznej, powołana 30 listopada 1999 roku przez przedstawicieli Gminy Gdynia oraz Skarbu Państwa, zarządzająca terenami i infrastrukturą na terenie gdyńskiego portu. Pod jego bezpośrednim władaniem znajdują się tereny, na których prowadzona jest działalność przeładunkowo- składowa przez spółki operacyjne. ZMPG S.A. dba nie tylko o wysoką sprawność i efektywność funkcjonowania portu, ale także o zapewnianie odpowiednich standardów bezpieczeństwa obsługi osób i ładunków oraz standardów ochrony środowiska.
Ranking polskich przedsiębiorstw „Perły Polskiej Gospodarki" opracowywany jest corocznie przez wydawcę anglojęzycznego miesięcznika „Polish Market", przy współpracy naukowców z Zakładu Wspomagania i Analizy Decyzji, Instytutu Ekonometrii Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Zestawienie jest oceną kondycji ekonomiczno - finansowej polskich firm.