1216 (1016) 2015-11-20 - 2015-11-26

Dla najmłodszych

Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci w Wieku Przedszkolnym zaprasza dzieci w wieku od 2,5 do 4 lat na zajęcia opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczne do Przedszkola nr 44, Karwiny, ul. Tatarczana 4, w dniu 21.11.2015 r. w godz. 9.00-14.00.
Udział w zajęciach jest bezpłatny. Program realizowany z funduszy gminy Gdynia.
Kontakt: tel. 58 629 30 62.
***
Przedszkole nr 18 zaprasza dzieci w wieku 2,5 - 4 lat (nie uczęszczające na co dzień do przedszkola) na zajęcia opiekuńczo - wychowawczo - dydaktyczne do placówki mieszczącej się na Obłużu przy ul. Krawieckiej 35, w dniu 21.11.2015 r. w godz. 9.30-11.30.