1216 (1016) 2015-11-20 - 2015-11-26

Uniwersytecka Poradnia Prawna

W siedzibie Fundacji FLY przy ul. Świętojańskiej 36/2, w każdy czwartek w godz. 16.00 - 18.00 dyżury pełnią studenci Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, którzy udzielają bezpłatnych porad prawnych, pomogą w sporządzaniu wstępnych opinii, nad których merytoryczną poprawnością czuwać będą pracownicy WPiA UG. Sprawy z jakimi można się zgłaszać dotyczyć mogą następujących dziedzin prawa: prawo cywilne, prawo karne, prawo administracyjne, prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, prawo podatkowe oraz prawa człowieka. Porady będą udzielane w formie pisemnej.