1217 (1017) 2015-11-27 - 2015-12-03

Nagrody prezydenta z okazji Gdyńskiego Dnia Czytelnika i Bibliotekarza

W środę 25 listopada podczas uroczystości "Gdyńskiego Dnia Czytelnika i Bibliotekarza 2015", prezydent Gdyni Wojciech Szczurek przyznał nagrody wyróżniającym się gdyńskim bibliotekarzom.


Otrzymali je:
- Justyna Dzikowska - bibliotekarz w filii nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni (Obłuże) - za kreatywność oraz wkład pracy w
popularyzację czytelnictwa w Gdyni;

- Elżbieta Dopke - kustosz biblioteczny w Bibliotece Głównej Akademii
Morskiej w Gdyni - za wieloletnią, pełną zaangażowania i wzorową pracę
na rzecz biblioteki;

- Krzysztof Dawidowski - bibliotekarz w Bibliotece Głównej Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni - za kreatywną, pełną zaangażowania i pasji pracę na rzecz biblioteki;

- Marta Oświecińska-Ślusarczyk - starszy bibliotekarz w Bibliotece Klubu Marynarki Wojennej Riwiera - za wieloletnią, wzorową i sumienną pracę oraz zaangażowanie w popularyzację i rozwój czytelnictwa w Gdyni.

Nagrody prezydenta z okazji Gdyńskiego Dnia Czytelnika i Bibliotekarza, fot. Michał Kowalski

Nagrody Miejskiej Biblioteki Publicznej otrzymali również najaktywniejsi czytelnicy oraz pracownicy biblioteki. Wręczenie nagród odbyło się w Gdyńskim Centrum Filmowym.fot. Michał Kowalski