1217 (1017) 2015-11-27 - 2015-12-03

NORDA ze wspólną energią

Gdynia kupuje energię wspólnie z innymi gminami i powiatami. 18 listopada 2015 r. Gdynia, jako lider postępowania wspólnie z 25 podmiotami podpisała umowę na dostawę energii elektrycznej dla gmin i ich jednostek administracyjnych na potrzeby budynków oraz oświetlenia i sygnalizacji.

W ogłoszonym we wrześniu przetargu  na dostawę energii wpłynęło 7 ofert. Najkorzystniejsze oferty złożyły:

a) na oświetlenie budynków: 1 MWh 254,32 zł brutto - Energa Obrót S.A.

b) oświetlenie i sygnalizacja: 1 MWh 227,95 zł brutto - ENEA S.A.

Warto podkreślić, że uzyskane ceny są najniższe od momentu przeprowadzania grupowych zakupów przez Porozumienie NORDA. Oszczędności dla całej grupy zakupowej względem cenników wynoszą 13 931 844,66 zł ł (w tym 7 034 029,67 zł zaoszczędziła Gdynia), a względem cen uzyskanych w 2015 - 1 490 364,41 zł.