1217 (1017) 2015-11-27 - 2015-12-03

Pomoc bezdomnym zimą

Otrzymają kompleksową pomoc, w tym: schronienie, posiłek, zasiłek celowy i porady prawnika. Na to mogą liczyć potrzebujący, którzy zgłoszą się do Zespołu ds. Bezdomnych MOPS, koordynującego wszystkie sprawy związane z pomocą osobom bezdomnym na terenie miasta. Osoby takie mogą również liczyć na możliwość uczestnictwa w programach dających szansę wyjścia z bezdomności.

Gdynia dysponuje w sumie 4 schroniskami dla osób bezdomnych. Poza tym MOPS  podpisał też umowę ze schroniskami na terenie Trójmiasta i poza nim, do których w razie potrzeby kierowane są osoby bezdomne. W sumie Gdynia dysponuje 220 miejscami dla osób bezdomnych, a łącznie z miejscami objętymi umowami MOPS jest ich 390 (jest to minimalna liczba miejsc udostępnionych). Tradycyjnie zaczyna się okres naszej wzmożonej czujności, jeżeli chodzi o pomoc osobom bezdomnym. Nasze ośrodki są przeznaczone zarówno dla mężczyzn, kobiet, a także całych rodzin. Warto podkreślić, że są to miejsca na dzisiaj. W razie potrzeby będziemy uruchamiać dodatkowe lokale. Nie przypominam sobie sytuacji, że osoba potrzebująca miejsca w schronisku, takiej pomocy nie otrzymała. Chcielibyśmy też zgłosić się z prośbą do mieszkańców Gdyni, że jeżeli zauważą osoby bezdomne, które przebywają w opuszczonych budynkach, pergolach śmietnikowych, żeby zgłosić to Zespołu ds. Bezdomnych – mówi Cezary Horewicz rzecznik gdyńskiego MOPS.

Zespół mieści się przy ul. Zygmunta Działowskiego 11, tel. 58 662 00 11. Jest czynny w godz. 7.45 – 15.45 od poniedziałku do piątku  - mail: bezdomnosc@mopsgdynia.pl

Mieszkańcy mogą zgłaszać obecność osób bezdomnych potrzebujących pomocy nie tylko Zespołowi ds. Bezdomnych. Sygnały przyjmują również: Centrum Powiadamiania Ratunkowego (tel. 58 660 22 00 - całodobowo) i Straż Miejska (tel.  986 - całodobowo) lub nr 112

Placówki na terenie Gdyni.

- Tymczasowy Ośrodek Opiekuńczy, ul. Chwarznieńska 93 (tel. 58 624 95 91) – schronisko dla mężczyzn – 89 miejsc, kilkuosobowe pokoje, łazienki, stołówka, placówka dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Schronisko prowadzone jest przez MOPS. Zapewnia całodobowy nocleg, wyżywienie, środki czystości, prowadzi kompleksową pracę socjalną.

- Zespół Opiekuńczy (Schronisko dla bezdomnych kobiet), ul. Fredry 3 (tel. 58 661 65 26) – 36 miejsc, kilkuosobowe pokoje, łazienki, stołówka. Schronisko prowadzone jest przez MOPS. Zapewnia całodobowy nocleg, wyżywienie, środki czystości, prowadzi  kompleksową pracę socjalną.

- Stowarzyszenie Alter Ego – Schronisko dla rodzin, ul. Leszczynki 153, (Tel. 58 713 57 44) – ok. 55 miejsc - kilkuosobowe pokoje, łazienki, stołówka. Prowadzi je organizacja pozarządowa. Zapewnia całodobowy nocleg, wyżywienie, w miarę potrzeby środki czystości, odzież.

- Stowarzyszenie Alter Ego  – schronisko dla osób bezdomnych wraz z zapewnieniem warunków do noclegu osobom wymagającym interwencyjnego wsparcia w tym zakresie ul. Janka Wiśniewskiego 24, (Tel. 58 776 20 01) – 40 miejsc w schronisku, 20 miejsc interwencyjnych, –. Schronisko prowadzone przez organizację pozarządową, dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zapewnia nocleg, wyżywienie, w miarę potrzeb środki czystości, odzież.

Jak co roku w okresie niskich temperatur organizowane będą wspólne patrole pracowników MOPS Gdynia (streetworkerów) wraz ze Strażą Miejską i Policją. Ich intensywność uzależniona jest od warunków atmosferycznych (tzn. w sytuacji utrzymujących się przez dłuższy czas niskich temperatur patrole odbywają się codziennie). Przygotowane i uaktualnione zostaną zestawienia tzw. miejsc niemieszkalnych w Gdyni, w których przebywają osoby bezdomne i przekazane Policji i Straży Miejskiej.

11 grudniu 2015r. po raz 8. odbędzie się badanie socjodemograficzne populacji osób bezdomnych w woj. Pomorskim, również w Gdyni. Motywem przewodnim badania będzie proces „deinstytucjonalizacji” w pomocy osobom bezdomnym.