1217 (1017) 2015-11-27 - 2015-12-03

Wykłady jubileuszowe

Rok szkolny 2015/2016 jest rokiem jubileuszowym XXV-lecia współpracy I Akademickiego LO z ośrodkami akademickimi Trójmiasta.

Z tej okazji w ramach inicjatywy pt. „Wykłady Jubileuszowe” wybitni naukowcy w popularno-naukowej formule w cyklu comiesięcznych wygłaszanych w siedzibie I ALO wykładów przybliżą wybrane problemy i wyzwania dla współczesności i nauki. Wykłady mają charakter otwarty.

3 grudnia 2015 r. o godz. 10.45 wykład wygłosi Dziekan Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed Prof. dr hab. Igor Konieczny „Synteza i naprawa DNA w komórkach”.

Szczegóły na stronie www.1alo.org. Serdecznie zapraszamy zainteresowanych.