1218 (1018) 2015-12-04 - 2015-12-10

Bezpłatne szkolenia

Fundacja Gospodarcza realizuje w ramach projektu ,,Pomorskie Miasteczko Zawodów" następujące bezpłatne szkolenia:
- Poradnictwo zawodowe (redagowanie CV i listów motywacyjnych, pomoc w przygotowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej). Termin: wymaga wcześniejszego ustalenia terminu spotkania,
- Doradztwo biznesowe. Termin: wymaga wcześniejszego ustalenia terminu spotkania,
- Jak założyć własną działalność gospodarczą - elementy opodatkowania. Termin: 8.12.2015, godz. 9.00-13.00,
- Podstawy arkusza kalkulacyjnego Excel. Termin: 10,16.12.2015, godz. 9.00-13.00.
Przy zapisach na szkolenia pierwszeństwo mają osoby zgłaszające się osobiście! Zapisy telefoniczne od 25. dnia miesiąca poprzedzającego zajęcia, od godz. 9.00.
Zapisy pod nr tel.: 58 622 20 52, 58 622 60 17 lub osobiście w Fundacji Gospodarczej, ul. Olimpijska 2, pokój 106 (I p.).
Strona internetowa: www.fundacjagospodarcza.pl