1218 (1018) 2015-12-04 - 2015-12-10

Gdynia „Samorządem od Serca”

Gdynia znalazła się w gronie 14. samorządów nagrodzonych tytułem „Samorząd od Serca". Wyróżnienie przyznane zostało za działania w zakresie edukacji i profilaktyki chorób układu krążenia i jest zwieńczeniem trwającej 3 lata ogólnopolskiej kampanii „Ciśnienie na życie".
Do udziału w konkursie zostały zaproszone wszystkie samorządy w Polsce. Organizator kampanii, Grupa Polpharma, postanowiła wyróżnić te, które z własnej inicjatywy podejmują się działań z zakresu promocji prewencji chorób kardiologicznych na podległych im terenach. Gala „Heart Forum", na której zaprezentowano wyniki raportu „Wiek serca Polaków", była również okazją do wręczenia wyróżnień laureatom konkursu „Samorząd od Serca".
Od wielu lat w Polsce były, bądź nadal są realizowane liczne projekty mające na celu poprawę sytuacji w zakresie występowania chorób układu krążenia.
Jak pokazuje konkurs zorganizowany w ramach kampanii „Ciśnienie na Życie", samorządy terytorialne bardzo odpowiedzialnie traktują obowiązki dotyczące opracowywania i realizowania programów zdrowotnych. Corocznie w Polsce wdrażanych jest ich kilkadziesiąt. Istotą dobrego programu propagującego zachowania prozdrowotne jest jego atrakcyjność i dostępność szczególnie dla osób z grup ryzyka. Aktywności podjęte przez nagrodzonych w dziedzinie profilaktyki chorób układu sercowo-naczyniowego bez wątpienia przyczyniają się do zwiększenia wykrywalności chorób, ale przede wszystkim wpływają na zmianę postaw osób objętych programem. Działania te mobilizują również inne jednostki samorządu terytorialnego do wdrażania podobnych programów prewencji chorób kardiologicznych.
Wśród laureatów, oprócz Gdyni, tytuł „Samorządu od Serca" otrzymały: Gmina Rybno, Miasto Słupsk, Miasto i Gmina Brusy, Miasto Gliwice, Miasto Jastrzębie-Zdrój, Miasto Józefów, Miasto Konin, Miasto Kraków, Miasto Opole, Miasto Poznań, Powiat Cieszyński, Powiat Strzelecki, Powiat Żagański.