1219 (1019) 2015-12-11 - 2015-12-17

Dla najmłodszych

Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci w Wieku Przedszkolnym zaprasza dzieci w wieku od 2,5 - 4 lat na zajęcia opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczne do Przedszkola nr 44, Karwiny, ul. Tatarczana 4, tel. 58 629 30 62 w dniu 12.12. 2015 r. w godz. 9.00-14.00.
Udział w zajęciach jest bezpłatny. Program realizowany z funduszy miasta Gdynia.