1220 (1020) 2015-12-18 - 2016-01-07

Bezpieczeństwo na drogach - debata

 18 grudnia 2015 r. o godz. 12.00 w auli Akademii Marynarki Wojennej (wejście od ul. Grudzińskiego) odbędzie się otwarta debata na temat bezpieczeństwa na drogach w Gdyni.
Jest adresowana do mieszkańców Gdyni, studentów wyższych uczelni oraz młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. W szerokim gronie zainteresowanych osób organizatorzy będą szukać rozwiązań, które mogą wpłynąć wprost na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa drogowego.

ikona