1220 (1020) 2015-12-18 - 2016-01-07

Grant dla ambitnych podróżników

Jesteś młody, masz ambitne plany i podróżujesz? Zgłoś się do konkursu o Nagrodę im. Andrzeja Zawady, który odbędzie się podczas 18. Ogólnopolskich  Spotkań Podróżników, Żeglarzy I Alpinistów w Gdyni oraz finału 17. edycji nagrody Kolosy! Na zwycięzcę czeka 15 tys. zł od Prezydenta Gdyni na realizację wymarzonej wyprawy. Impreza odbędzie się w dniach 11–13 marca 2016 r. w Gdynia Arena oraz Pomorskim Parku Naukowo – Technologicznym Gdynia.
Nagroda im. Andrzeja Zawady przyznawana jest już od czternastu lat i ułatwia młodym globtroterom realizację ambitnych celów podróżniczo-eksploracyjnych. Oprócz prestiżu – zwycięzcę konkursu wybiera Kapituła Kolosów złożona z podróżniczych autorytetów – Nagroda daje też wymierną korzyść finansową. Towarzyszy jej fundowany przez Prezydenta Miasta Gdyni grant w wysokości 15 tys. zł na zorganizowanie wyprawy.
Projekty wypraw mogą zgłaszać kandydaci, którzy nie ukończyli 35 lat (dopuszcza się też możliwość zgłoszenie grupowego, jeśli średnia wieku nie przekracza 35 lat). Decydując o tym, komu przyznać Nagrodę, Kapituła bierze pod uwagę zarówno oryginalność i jakość projektu, na realizację którego kandydat zobowiązuje się przeznaczyć grant, jak i wcześniejszy dorobek podróżniczy uczestników konkursu. Wybrani kandydaci zostaną poproszeni o wygłoszenie podczas Kolosów w Gdyni prelekcji o swoim największym dotychczasowym dokonaniu.
Zgłoszenia należy przesyłać do15 stycznia 2016 r. pocztą na adres Urzędu Miasta Gdyni, ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia.
Szczegóły: www.gdyniaturystyczna.pl

ikona