1220 (1020) 2015-12-18 - 2016-01-07

Wolontariusze poszukiwani

Fundacja FLY poszukuje osób chętnych do prowadzenia, w formie wolontariatu, zajęć dla Seniorów w semestrze letnim roku akademickiego 2015/2016.
Zajęcia mogą dotyczyć dowolnej, zaproponowanej przez wolontariusza dziedziny: zajęć ruchowych, artystycznych, hobbystycznych, lektoratów językowych, lub stanowić cykl wykładów na wybrany temat.
Zajęcia mogą prowadzić nie tylko wykwalifikowani nauczyciele - mile widziani są pasjonaci, specjaliści w swoich dziedzinach, studenci. Zgłoszenia osobiście w siedzibie Fundacji FLY w Gdyni, ul. Świętojańska 36/2, lub telefonicznie 693 99 60 88 od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 16.00.

ikona