Uwaga! Od soboty 24 października cała Polska staje się strefą czerwoną, będą również obowiązywać nowe zasady bezpieczeństwa. W przestrzeni publicznej zasłoń usta i nos.

Uwaga! Od soboty 24 października cała Polska staje się strefą czerwoną, będą również obowiązywać nowe zasady bezpieczeństwa. W przestrzeni publicznej zasłoń usta i nos.

1223 (1023) 2016-01-22 - 2016-01-28

Miasto zachęca do składania wniosków do tzw. „Uchwały Krajobrazowej”

W związku z podjęciem przez Radę Miasta Gdyni Uchwały nr XIII/257/15 z dnia 28 października 2015 r. w sprawie „przygotowania projektu uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane”, Plastyk Miasta zaprasza Wspólnoty Mieszkaniowe, Zarządców Nieruchomości, przedsiębiorców oraz wszystkich zainteresowanych procesem kształtowania ładu przestrzennego naszego Miasta do składania swoich uwag, opinii i oczekiwań.

Wnioski można składać  drogą mailową na adres: plastykmiasta@gdynia.pl lub w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdynia z dopiskiem: Plastyk Miasta, „Uwagi- Ustawa krajobrazowa”.

Termin składania wniosków do 1.02.2016 r.