1223 (1023) 2016-01-22 - 2016-01-28

Noworoczne spotkanie obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot

W miejscu gdzie przed laty wiele osób rozpoczynało podróż po swoje marzenia, czyli w Dworcu Morskim przy ulicy Polskiej 1, 18 stycznia 2016 r. odbyło się noworoczne spotkanie stowarzyszenia Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot. Do Muzeum Emigracji przybyli przedstawiciele 55 pomorskich gmin.

Noworoczne życzenia gościom złożyli Wojciech Szczurek - Wiceprezes Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot, Paweł Adamowicz - Prezes Stowarzyszenia, a także Mariusz Łuczyk - wicewojewoda pomorski, a także Mieczysław Struk - Marszałek Województwa Pomorskiego.

Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot (OMG-G-S) to stowarzyszenie, w które przekształcił się powstały w 2011 roku Gdański Obszar Metropolitalny (GOM) i które obecnie, po zmianie nazwy, statutu i liczby członków, zrzesza całą metropolię, będąc zarazem instytucją oficjalnie ją reprezentującą wobec rządu i Komisji Europejskiej. Taka forma zrzeszenia jest wynikiem negocjacji prowadzonych przez prezydentów Trójmiasta. Formalnie zainicjowana została decyzją Walnego Zebrania Członków GOM, podjętą 13 kwietnia 2015 r.

 

ikona