UWAGA. W piątek 30.09.2022r. w budynku Urzędu Miasta Gdyni zostanie przeprowadzona próbna ewakuacja. Więcej informacji w komunikacie.  UWAGA. W piątek 30.09.2022r. w budynku Urzędu Miasta Gdyni zostanie przeprowadzona próbna ewakuacja. Więcej informacji w komunikacie. 
1223 (1023) 2016-01-22 - 2016-01-28

Ogłoszenia

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6

zatrudni od 29 marca 2016 r. głównego księgowego, szczegóły na http://www.gdynia.pl/bip/BIPInfo/6331_108710.html?podk=4845

Prezydent Miasta Gdyni

informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428 wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Kieleckiej (część działki nr 1189, 1198, 1191, 1199, działka nr 1190 obręb nr 13, o pow. 301 m²) przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony  3 lata (załącznik do Zarządzenia NR 3969/16/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 12.01.2016 r.), z przeznaczeniem na użytkowanie i utrzymanie drogi wewnętrznej wraz z infrastrukturą techniczną.                      

Wykaz wywieszono na okres 21 dni od 15.01.2016 r. do 29.01.2016 r.

Prezydent Miasta Gdyni

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w dzierżawę na czas oznaczony – na okres 15 lat, nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni i Skarbu Państwa położonych w Gdyni przy Bulwarze Nadmorskim im. Feliksa Nowowiejskiego.

Nieruchomości zlokalizowane są w Gdyni przy Bulwarze Nadmorskim im. Feliksa Nowowiejskiego, stanowiące własność Gminy Miasta Gdyni o łącznej powierzchni ca 492 m² oraz stanowiące własność Skarbu Państwa o łącznej powierzchni ca 165 m².

Przedmiotowe nieruchomości, przeznacza się na budowę budynku ratowników Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz toalet miejskich, po jego uprzedniej rozbiórce, w celu  urządzenia i prowadzenia w części nowowybudowanego obiektu  zaplecza socjalnego dla wyciągu nart wodnych oraz jako funkcji uzupełniającej: działalności gastronomicznej, sezonowego ogródka gastronomicznego i zieleni,  wraz z towarzyszącą infrastrukturą – w drodze dwuetapowego przetargu. Podstawą zabudowy może być wyłącznie decyzja o warunkach zabudowy nr RAA.6730.330.2015.ASS-180/dz.482/65 z 18.11.2015 roku.

Prezydent Miasta Gdyni

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń, znajdującej się obok pokoju 340, na III piętrze, budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, wykazu: stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 3972/16/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 12.01.2016 roku - nieruchomości położonej przy ul. Cumowników o pow. 100 m², obejmującej działkę nr 2096 Obręb 0022 Orłowo przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata. Wykaz wywieszony jest na okres 21 dni tj. od 13.01.2016 r. do 3.02.2016 r.

Prezydent  Miasta  Gdyni

informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 na tablicy ogłoszeń, znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 431, został wywieszony wykaz pomieszczeń użytkowych, stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonych  do wynajęcia w drodze przetargu ustnego. Wykaz wywieszono na okres od 14.01.2016  do 5.02.2016 r.

Prezydent Miasta Gdyni

informuje o wywieszeniu przy pokoju 341 wykazu Nr 1/2016 lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców:

Świętojańskiej 98 m 3, Portowa 3 m 7. Wykaz wywieszono na okres 21 dni od 5.01.2016 r. do 26.01.2016 r.

Dyrektor Zespołu Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych w Gdyni

zatrudni nauczyciela praktycznej nauki zawodu (zajęcia praktyczne), z przygotowaniem pedagogicznym. Umowa na czas określony, pełen etat.

Zgłoszenia proszę kierować na email: kadry.zshg@wp.pl Tel. 58 620 12 89.

Dyrektor Szkoły Muzycznej I i II st. im. Z. Noskowskiego w Gdyni

poszukuje kandydata na stanowisko specjalista ds. płac w ½ wymiarze czasu pracy od dnia 1 kwietnia 2016 r.

Zakres czynności, wymagania, sposób składania ofert i inne informacje znaleźć można na stronie BIP Urzędu Miasta – jednostki i firmy związane z samorządem/praca.

Dyrektor Szkoły Muzycznej I i II st. im. Z. Noskowskiego w Gdyni

poszukuje kandydata na stanowisko specjalista ds. kadr w ½ wymiarze czasu pracy od dnia 1 kwietnia 2016 r.

Zakres czynności, wymagania, sposób składania ofert i inne informacje znaleźć można na stronie BIP Urzędu Miasta – jednostki i firmy związane z samorządem/praca.

Dyrekcja Zespołu Szkół Chłodniczych i Elektronicznych,

 ul. Sambora 48, tel. 58 620 85 15, 58 627 00 71 zatrudni konserwatora elektryka w wymiarze ½ etatu.

Wymagania: uprawnienia SEP, zaświadczenie umożliwiające pracę na wysokości powyżej 3 m.