1223 (1023) 2016-01-22 - 2016-01-28

Pokaż nam świat moich marzeń, myśli i snów

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 29 i organizatorzy III edycji Wojewódzkiego Konkursu Poetycko-Plastycznego zapraszają uczniów z klas 4-6 szkół podstawowych do udziału w konkursie „Świat moich marzeń, myśli i snów".

Zadaniem uczestników jest stworzenie wiersza o dowolnej tematyce, która poruszyła serca i umysły młodych poetów oraz wykonanie ilustracji będącej dopełnieniem formy poetyckiej.

Wymagania dotyczące tekstów: tekst musi być napisany czcionką Arial 14 i nie może przekroczyć 20 wersów, musi zawierać 2 przenośnie, 2 porównania i dowolną liczbę epitetów. Pracę należy wykonać na kartce formatu A4 z dwucentymetrowym marginesem i dostarczyć na adres organizatora: Szkoła Podstawowa nr 29, ul. Ściegiennego 8, 81-257 Gdynia do dnia 15.02.2016. Nad tytułem wiersza należy napisać imię i nazwisko autora, a poniżej nazwę szkoły, którą uczeń reprezentuje. Z tyłu pracy trzeba umieścić imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego oraz kontaktowy adres e-mail.

Jedną placówkę może reprezentować troje uczniów.

Wszystkie nadesłane prace zostaną opublikowane w pokonkursowej antologii, jaką otrzyma każdy uczestnik. Regulamin konkursu dostępny na stronie sp29.vot.pl w zakładce Konkursy/Wojewódzkie.