1223 (1023) 2016-01-22 - 2016-01-28

W środę Sesja Rady Miasta

W środę 27 stycznia 2016 r. o godz. 12.00 w sali 105 Urzędu Miasta Gdyni (al. Marsz. Piłsudskiego 52/54) rozpocznie się XVI Sesja Rady Miasta. Porządek przewiduje głosowanie projektów następujących uchwał dotyczących:

- nadania Honorowego Obywatelstwa Gdyni panu Ernestowi Bryllowi,

- nadania ks. prałatowi Edmundowi Wierzbowskiemu Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „ZA WYBITNE ZASŁUGI DLA GDYNI”,

- nadania panu Andrzejowi Boczkowi  Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „ZA WYBITNE ZASŁUGI DLA GDYNI”,

-  nadania pani Małgorzacie Sokołowskiej  Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „ZA WYBITNE ZASŁUGI DLA GDYNI”,

-  w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni – Polana Bernadowo wraz z drogą dojazdową i ciągiem infrastruktury technicznej,

-  w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie  uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon ulic Żwirki i Wigury, Świętojańskiej i Wybickiego,

-  w sprawie wzoru informacji na podatek od nieruchomości,

- w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości,

- w sprawie wzoru informacji na podatek rolny,

- w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny,

- w sprawie wzoru informacji na podatek leśny,

-  w sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny,

- w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso,

-  w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą „Laboratorium Innowacji Społecznych”,

- w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Heidricha, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni,

- wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Króla Jana III,

- w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Gdyni przy ul. Św. Piotra, stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni,

- w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Orzechowej,

- w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonych w Gdyni przy ul. Wójta Radtkego,

- w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Małokackiej, 

w sprawie wsparcia finansowego działań gdyńskiej Policji w 2016 r.