1224 (1024) 2016-01-29 - 2016-02-04

100 000 osób skorzystało z zajęć Gdyńskiego Centrum Sportu!

Blisko 100 000 osób w 2015 roku skorzystało z zajęć Gdyńskiego Poruszenia, wsparcia Informacji Turystycznej i rehabilitacji w Ośrodku Hipoterapii. To flagowe inicjatywy Gdyńskiego Centrum Sportu, które dba nie tylko o zdrowie mieszkańców.

Poruszeni mieszkańcy Gdyni

Gdyńskie Poruszenie w 2015 roku poszerzyło swoją ofertę o kilka nowych rodzajów zajęć. Do cieszących się dużą popularnością nordic walking i biegania, dołączyły między innymi trzy rodzaje zumby, pilates, joga dla seniora czy zajęcia dla kobiet w ciąży. Niesamowitym powodzeniem cieszą się zajęcia indoor cycling, stąd w 2016 roku w kalendarzu Gdyńskiego Poruszenia pojawił się dodatkowy termin zajęć spinningowych.

Zajęcia pilates w ramach Gdyńskiego Poruszenia, fot. gdyniasport.pl

Niesamowicie prezentują się statystyki Gdyńskiego Poruszenia, które w 2015 roku odwiedziło blisko 25 000 osób. Gdynianie wzięli udział w prawie 500 zajęciach, a największym powodzeniem cieszyła się joga i fitness dla seniora, które każdorazowo odwiedzało blisko 100 osób.

Zajęcia Gdyńskiego Poruszenia w nowej formule odbywają się od 2013 roku.

Przyjazna hipoterapia

W Ośrodku Hipoterapii GCS w Gdyni przy ul. Spółdzielczej 4 prowadzone są zajęcia hipoterapii dla dzieci z gminy Gdynia i spoza granic administracyjnych Gdyni (odpłatnie). Z zajęć korzystają dzieci ze szkół i ośrodków specjalistycznych (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Gdyni, Zespół Szkół Specjalnych nr 17 oraz Szkoła Podstawowa nr 10 z klasami integracyjnymi) oraz zapisane indywidualnie. Prawidłowo wypełniona karta kwalifikacyjna przez lekarza specjalistę jest podstawą zakwalifikowania dziecka na zajęcia.

Zmodernizowany wybieg dla koni i odnowiona drewniana elewacja budynku Ośrodka Hipoterapii, fot. gdyniasport.pl

W roku 2015 zrealizowano łącznie 4343 zajęcia, to jest o 397 więcej niż w roku 2014. Na dzień 31.12.2015 zapisanych jest 195 dzieci z różnymi jednostkami chorobowymi, między innymi mózgowe porażenie dziecięce, zespół Downa, autyzm, opóźnienie psychoruchowe, dystrofia mięśniowa, upośledzenie umysłowe, wcześniactwo, zaburzenia statyczno-dynamiczne. Od stycznia do końca grudnia 2015 roku zapisano łącznie 70 dzieci. W ciągu całego roku przeprowadzono kilkakrotnie zajęcia edukacyjne wraz z przejażdżkami dla dzieci ze Szkół Podstawowych z klasami integracyjnymi. Zrealizowano również zajęcia dla młodzieży z głębokim upośledzeniem umysłowym ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego ze Starogardu Gdańskiego. Młodzież uczestniczyła w wykonywaniu czynności pielęgnacyjnych przy koniach pod nadzorem pracowników z zespołu hipoterapeutów.
Hipoterapia jest jedną z metod rehabilitacji ruchowej z wykorzystaniem zwierzęcia jakim jest koń. W zajęciach uczestniczą konie rasy:  Fiording, Kuc Feliński, Konik Polski, Polski  Koń Zimnokrwisty, koń Huculski. Wszystkie charakteryzują się łagodnością, posłuszeństwem i wykazują chęć do pracy.  Frytek, Bianka, Ekstrema, Bunia, Luna, Nador, Kier i Klita to imiona „milusińskich’’. Dzięki tej formie terapii u dzieci następuje regulacja napięcia mięśniowego, wzmocnienie gorsetu mięśniowego, koń koryguje postawę, zmusza do aktywnego prostowania się, poprawia koncentrację, uwagę, uaktywnia  i poprawia samopoczucie.

Dobrze poinformowani turyści

Gdyńska informacja turystyczna zapewnia kompleksową informację mieszkańcom i turystom, pomoc i poradę turystyczną, promocję miasta i jego oferty, tworzenie   i aktualizację danych w materiałach promocyjnych Gdyni oraz administrację informacji na portalach: www.gdyniaturystyczna.pl, www.pomorskie.travel, www.gdynia.pl. Obsługuje stoiska informacyjno-promocyjne podczas najważniejszych gdyńskich wydarzeń kulturalno-sportowych. W punktach IT można kupić  gdyńskie pamiątki, mapy i książki oraz Kartę Turysty „Gdańsk-Sopot-Gdynia-Plus”.
W okresie od 1.01 do 31.12.2015 r. zostało obsłużonych łącznie ok. 70 931 osób, w tym ok. 15 451 obcokrajowców.

Informacja Turystyczna na ul. 10 Lutego, fot. gdyniasport.pl

Sprzedaż gdyńskich pamiątek wzrosła o 38% w stosunku do 2014 r. i aż o 57%  w stosunku do 2013 r.

fot. gdyniasport.pl