1224 (1024) 2016-01-29 - 2016-02-04

Erasmus+ dla uczniów i nauczycieli z Włoch, Polski i Turcji

Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych i miasto Gdynia rozpoczynają realizację europejskiego projektu „Science and Global Education beyond the Barriers of Learning Difficulties” („Nauka i wiedza o świecie bez względu na trudności edukacyjne”) w ramach programu Erasmus +. Działania projektowe będą realizowane w latach 2015-2017 przez ośmiu partnerów z Włoch, Polski i Turcji (szkoły, władze lokalne, wyższe uczelnie oraz stowarzyszenie włoskich nauczycieli).
Celem projektu jest pokonywanie barier i trudności we współczesnej edukacji oraz promocja nowoczesnych metod nauczania. Projekt ma ponadto rozwijać kreatywność i przedsiębiorczość uczniów. Partnerzy będą dzielić się pomysłami jak pokonać trudności w nauce poprzez doskonalenie kompetencji społecznych i obywatelskich. Współpraca instytucji publicznych ze szkołami oraz ze stowarzyszeniami działającymi na rzecz łagodzenia skutków niekorzystnej sytuacji społecznej umożliwi kształtowanie świadomych obywateli. Upowszechnianie na lekcjach tematów związanych ze zmianami klimatycznymi, stosowanie przez nauczycieli nowoczesnych metod pracy oraz wzrost motywacji do poszukiwania nowych sposobów aktywnego uczenia się zwiększą więzi uczniów ze szkołą.
Na potrzeby realizacji działań projektowych została stworzona platforma informacyjna w języku angielskim, z której będą korzystać uczestnicy projektu. Zgodnie z zasadą myśl globalnie – działaj lokalnie szkoły partnerskie stworzą bazę materiałów na platformie edukacyjnej, by promować postawy ekologiczne.
Dzięki współpracy międzynarodowej realizowanej przez Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych (obejmującej w/w projekt), uczniowie biorą udział w praktykach zagranicznych, które rozwijają ich umiejętności zawodowe, językowe i społeczne. Uczestniczą w spotkaniach zagranicznych, odwiedzając szkoły partnerskie i instytucje związane z rynkiem pracy. W ramach projektu odbędzie także cykl spotkań, w tym także w Gdyni (kwiecień br.).