1224 (1024) 2016-01-29 - 2016-02-04

Fundacja Gospodarcza szkoli i doradza

Osoby poszukujące pracy a także te, które planują zmiany w swoim życiu zawodowym mogą zgłosić się do Fundacji Gospodarczej na szkolenia. W ramach Pomorskiego Miasteczka Zawodów w lutym można skorzystać z:
1. Poradnictwa zawodowego (redagowanie CV i listów motywacyjnych, pomoc w przygotowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej)*;
2. Doradztwo biznesowe*;
3. Podstawy edytora tekstu MS Word -  18-19.02.2016 r., w godz. 9.00-13.00;
4. Jak napisać biznesplan  - 23.02. 2016 r., w godz. 9.00-13.00;
5. Fundusze Europejskie dla Przedsiębiorców - 23.02.2016 r. w godz. 11.00-13.10;
* wymaga wcześniejszego ustalenia terminu spotkania.
Uwaga! Przy zapisach na szkolenia pierwszeństwo mają osoby zgłaszające się osobiście! Zapisy telefoniczne od 25. dnia miesiąca poprzedzającego zajęcia, od godz. 9.00.
Osoby zainteresowane proszone są o kontakt telefoniczny pod nr tel. 58 622 20 52, 58 622 60 17 lub osobiście do Fundacji Gospodarczej, ul. Olimpijska 2, pokój 106 (I p.).
Strona internetowa:
www.fundacjagospodarcza.pl