1224 (1024) 2016-01-29 - 2016-02-04

Gdynia dla zdrowia

„Szlachetne zdrowie, nikt się nie dowie, jako smakujesz, aż się zepsujesz” – pisał Jan Kochanowski. Czy myślał wówczas o profilaktyce trudno powiedzieć, natomiast z pewnością wiedział, że w życiu najważniejsze jest właśnie ono. Idąc za mądrością polskiego wieszcza, w Gdyni co roku przygotowywane są specjalne programy polityki zdrowotnej, z których mogą korzystać mieszkańcy aby cieszyć się długim i radosnym życiem.
„Gdynia zaplanowała środki finansowe na realizację programów zdrowotnych na 2016 rok na 11 programów profilaktycznych na ogólną kwotę 1 433 408 zł. 8 programów będzie realizowanych w tak zwanym cyklu trzyletnim czyli w tym roku po raz ostatni.” – tłumaczy Teresa Marzejon, Naczelnik Wydziału Zdrowia Urzędu Miasta Gdyni.
Wśród tych programów znalazły się m.in:
- Badania profilaktyczne w zakresie wykrywania raka dolnego odcinka przewodu pokarmowego dla osób powyżej 45 roku życia - I etap (badanie kału), II etap (badanie kolonoskopowe),
- „Rośnij zdrowo” - działania profilaktyczne skierowane do dzieci z zaburzeniami psycho-ruchowymi, uczniów wymagających w szkołach specjalnej organizacji nauki i metod pracy,
- Badania profilaktyczne w zakresie wykrywania chorób układu oddechowego, schorzeń chirurgiczno - dermatologicznych dla osób bezdomnych przebywających na terenie Gdyni,
- Szczepienie profilaktyczne przeciw wirusowi HPV typ 16, 18, 6, 11 dziewczynek urodzonych w trzech kolejnych latach (2000, 2001, 2002),
- Badania profilaktyczne w zakresie wykrywania choroby nowotworowej piersi u kobiet w wieku 40 - 49 lat,
- Badania profilaktyczne mające na celu wykrycie raka gruczołu krokowego u mężczyzn w wieku 50 - 70 lat.
Ciekawym programem jest „Sport, Zdrowie, Rodzina”, który skierowany jest do młodzieży chcącej zawodowo uprawiać sport. Pozwala on zdiagnozować na ile stan zdrowotny dziecka umożliwia mu rozwijanie umiejętności w wybranej dyscyplinie sportu. Ponadto dla dzieci, młodzieży i rodziców odbywają się warsztaty edukacyjne uczące i informujące o zdrowym stylu życia oraz o sposobie uprawiania sportu nie tylko profesjonalnie ale także amatorsko i dla przyjemności.
Warto wspomnieć, że gdyńskie programy polityki zdrowotnej cieszą się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców. W 2015 roku średnia wykonania programów profilaktycznych wynosiła ponad 90% zaś w przypadku kilku z nich nawet 100%.
Więcej informacji na temat programów polityki zdrowotnej i działań realizowanych przez podmioty lecznicze oraz wykaz placówek je realizujących znajduje się na stronie internetowej:
http://www.gdynia.pl/dla/mieszkancow/zdrowie/339_49221.html.