1224 (1024) 2016-01-29 - 2016-02-04

Konsultacje społeczne

Rada Dzielnicy Redłowo w dniach 1.02, 29.02 oraz 8.03.2016 w godz. 17.00-18.00 w siedzibie Rady organizuje konsultacje dla mieszkańców dot. konkursu „Przyjazna Dzielnica”.