1224 (1024) 2016-01-29 - 2016-02-04

Ogłoszenia

Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju nr 424 wywieszony został wykaz nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Wielkopolskiej – działka nr 2000 o pow. 110 m² obręb nr 0019 Mały Kack przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 31 grudnia 2017 r.
Wykaz wywieszono na okres od 25.01.2016 r. do 14.02.2016 r.

Prezydent Miasta  Gdyni

informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428 wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia położonej w Gdyni przy ul. Świętojańskiej 83A (część działki nr 2183 - arch.nr dz. 994/71, obręb 26) o pow. 30 m², przeznaczonej do wydzierżawienia czas oznaczony 3 lata z przeznaczeniem na prowadzenia działalności gastronomicznej w jednokondygnacyjnej zabudowie tarasu budynku mieszkalno-usługowego, stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 4001/16/VII/P z 19.01.2016 roku.
Wykaz wywieszono na okres od 25.01.2016 roku do 16.02.2016 roku.

Dyrektor Zespołu Szkół Administracyjno-Ekonomicznych
w Gdyni, ul. Orłowska 57

zatrudni od 1 marca 2016 r. samodzielnego referenta ds. kadr w wymiarze pełnego etatu.
Składanie ofert do 11.02.2016 r.
Wymagania i sposób składania ofert znajduje się na stronie BIP Urzędu Miasta Gdynia w zakładce jednostki i firmy związane z samorządem/praca.

Dyrektor Centrum Aktywności Seniora w Gdyni, ul. 3 Maja 27-31

poszukuje kandydata na wolne stanowisko: starszy księgowy.
Wymiar etatu: od lutego 2016 r. - 0,5 etatu (20 godzin tygodniowo), od czerwca 2016 r. - 1 etat (40 godzin tygodniowo). Szczegółowe informacje znajdują się na stronie BIP Urzędu Miasta.
Kontakt tel. 58 661 55 38.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej
się na IV piętrze przy pokoju 428, wykazu nieruchomości  stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia położonej w Gdyni przy ul. Skrzypowej (część działki nr 1204 obręb nr 14 o powierzchni 398 m²) przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony – 3 lata - z przeznaczeniem na działkę przydomową, stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 3995/16/VII/P z 19.01.2016 roku.
Wykaz  wywieszono od 21.01.2016 roku na okres 21 dni.

Prezydent Miasta Gdyni

informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej
się  na IV piętrze przy pokoju 428, wykazu nieruchomości  stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia położonej  w Gdyni przy ul. Brzechwy (część działki nr 315 obręb nr 17 o powierzchni 13,8 m²) przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony – 3 lata, z przeznaczeniem na ustawienie kontenera – Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych, stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 4002/16/VII/P z 19.01.2016 roku.
Wykaz wywieszono od 21.01.2016 roku na okres 21 dni.

Szkoła Podstawowa nr 26 w Gdyni, ul. Tatrzańska 40,
zatrudni pomoc nauczyciela-stanowisko niepedagogiczne- na pełny etat.
Umowa na czas określony. Kontakt telefoniczny: 58 620 66 64 lub osobisty w godz. 8.00 - 14.00.

Prezydent Miasta Gdyni

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń, znajdującej się obok pokoju 340, na III piętrze, budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, wykazów:
1. stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 3996/16/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 19.01.2016 roku - nieruchomości położonej przy ul. Cumowników o pow. 220 m², oznaczonej jako część działki nr 2120 obręb 0022 Orłowo  przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata;
2. stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 3997/16/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 19.01.2016 roku - nieruchomości położonej przy ul. J. Ejsmonda o pow. 3600 m²,  obejmującej część działki nr  2095 obręb 0030 Wzgórze Św. Maksymiliana, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony -
3 lata;
Wykazy wywieszone są na okres 21 dni tj. od 25.01.2016 r. do 15.02.2016 r.

Zarząd Dróg i Zieleni
81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 209.000 euro

na przygotowanie i realizację kampanii pn. „Odprowadzam sam” w Gdyni
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: www.zdiz.gdynia.pl
SIWZ dostępna jest pod adresem www.zdiz.gdynia.pl/rzp/sam
Termin składania ofert: 5.02.2016 r. godzina 10.00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego pok. 407.
Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami w sprawach merytorycznych: Urszula Domska, tel. 58 764 40 02 w godz. 8.00 – 15.00 Alicja Pawłowska, tel. 58 764 40 02, w godz. 8.00 – 15.00 w sprawach proceduralnych: Kamila Kostkiewicz, tel. 58 761 20 86,
w godz. 8.00 – 15.00.

Zarząd Dróg i Zieleni
81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 5.225.000 euro

na budowę kanalizacji deszczowej – odwodnienie pasa drogowego
ulicy Zygmuntowskiej w Gdyni
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego www.zdiz.gdynia.pl
SIWZ dostępna jest pod adresem www.zdiz.gdynia.pl/rzp/zygmuntowska
Termin składania ofert: 8.02.2016 r. godzina 10.00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego pok. 407.
Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami w sprawach merytorycznych: Ilona Pawlak tel. 58 761 20 27 w godz. 7.30 – 15.30 w sprawach proceduralnych: Kamila Kostkiewicz, tel. 58 761 20 87, w godz. 8.00 – 15.00.


Zarząd Dróg i Zieleni
81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 209.000 euro

na promocję międzynarodowego konkursu rowerowego
European Cycling Challenge 2016 w Gdyni
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: www.zdiz.gdynia.pl
SIWZ dostępna jest pod adresem: www.zdiz.gdynia.pl/rzp/ promocjaecc
Termin składania ofert: 5.02.2016 r. godzina 11.00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego pok. 407.
Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami w sprawach merytorycznych: Rafał Polakowski tel. 58 764 40 09 w godz. 7.30 – 15.30 Alicja Pawłowska, tel. 58 764 40 02, w godz. 7.30 – 15.30 w sprawach proceduralnych: Dorota Tuźnik, Kamila Kostkiewicz, tel. 58 761 20 85 i 86, w godz. 9.00 – 14.00.


Zarząd Dróg i Zieleni
81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 209.000 euro

na flagowanie miasta Gdyni z okazji świąt państwowych, uroczystości  i imprez miejskich wraz z utrzymaniem masztów flagowych
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego www.zdiz.gdynia.pl
SIWZ dostępna jest pod adresem www.zdiz.gdynia.pl/rzp/flagowanie
Termin składania ofert: 1.02.2016 r. godzina 10.00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego pok. 407.
Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami w sprawach merytorycznych: Urszula Kubicka Formela, tel. 58 761 20 74, w godz. 8.00 – 14.30, Halina Golenia, tel. 58 761 20 76,
w godz. 8.00 – 15.00, w sprawach proceduralnych: Kamila Kostkiewicz, tel. 58 761 20 86,
w godz. 8.00 – 15.00.


Prezydent Miasta Gdyni

informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340 następujących wykazów:
1. wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Bernadowskiej (część działki nr 3309 obręb 0022 Orłowo) o powierzchni 915 m², przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony – 3 lata, (załącznik do Zarządzenia nr 4000/16/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 19.01.2016 r.) z przeznaczeniem na cele rolnicze-uprawy jednoroczne.
2. wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Wielkopolskiej (działka nr 3421 obręb 0019 Mały Kack) o powierzchni 52 m², przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony – 3 lata (załącznik do Zarządzenia nr 3999/16/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 19.01.2016 r.) z przeznaczeniem na działkę przydomową.
Wykazy wywieszono na okres 21 dni od 22.01.2016 r. do 12.02.2016 r.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje, iż 22 stycznia 2016 roku w tygodniku „Ratusz” - Informatorze Rady i Prezydenta Miasta, ogłoszony został przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w dzierżawę na czas oznaczony – na okres 15 lat, nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni i Skarbu Państwa położonych w Gdyni przy Bulwarze Nadmorskim im. Feliksa Nowowiejskiego, o łącznej powierzchni ca 657 m², z przeznaczeniem na  budowę  budynku ratowników Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz toalet miejskich, po jego uprzedniej rozbiórce, w celu  urządzenia i prowadzenia w części nowowybudowanego obiektu  zaplecza socjalnego dla wyciągu nart wodnych oraz jako funkcji uzupełniającej: działalności gastronomicznej, sezonowego ogródka gastronomicznego i zieleni,  wraz z towarzyszącą infrastrukturą – w drodze dwuetapowego przetargu.
Część jawna przetargu odbędzie się 21.03.2016 roku o godz. 12.00, w sali 101 na I piętrze Urzędu Miasta Gdyni (w budynku przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54). Wadium: 5000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) płatne przelewem bankowym na konto w  PKO Bank Polski S. A.                                            w Gdyni nr 53 1440 1026 0000 0000 0040 1037 w terminie do 15 marca 2016 roku. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z materiałami przetargowymi, regulaminem przetargu i ich akceptacją. Oferty przetargowe należy składać w pok. nr 337 na III piętrze Urzędu Miasta Gdyni w terminie do 17 marca 2016 roku (do godz. 15.00). Szczegółowe warunki wydzierżawienia nieruchomości oraz tryb przeprowadzenia przetargu zostały określone w materiałach przetargowych, które dostępne są w Referacie Administrowania Gruntami w pok.  337, na III piętrze Urzędu Miasta Gdyni oraz na stronie internetowej www.investgdynia.pl. Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać pod nr tel. 58 668 81 58. Kontakt e-mail: j.bartoszewska@gdynia.pl

Prezydent Miasta Gdyni

informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428 wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata, położonej w Gdyni przy ul. Południowej, oznaczonej jako część działki nr 2399, obręb 0012 Cisowa o powierzchni 236 m², dla której  prowadzona  jest   księga  wieczysta o numerze GD1Y000017303/4. Przeznaczenie  przedmiotu  dzierżawy: prowadzenie działalności gospodarczej – sprzedaż domów drewnianych. Wykaz nieruchomości stanowi załącznik do Zarządzenia nr 4051/16/VII/P.
Wykaz został wywieszony na tablicy na okres 21 dni od 27.01.2016 r.

Prezydent Miasta Gdyni
na mocy Zarządzenia Nr 4029/16/VII/R z 26.01.2016 r.

ogłosił otwarty konkurs ofert,
mający na celu przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na wspieranie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej: prowadzenie punktu dystrybucji wsparcia żywnościowego.   
Przewidywana kwota dotacji w 2016 r. na realizację zadania objętego konkursem wynosi do                  47 093,00 PLN.
Dodatkowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie  miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl, na stronie internetowej MOPS w Gdyni www.mopsgdynia.pl oraz na tablicy ogłoszeń w MOPS w Gdyni i GCOP w Gdyni.
Realizacja zadania obejmuje okres od 1.04.2016 r. do 31.03.2018 r.
Termin składania ofert ustala się do dnia 19.02.2016  r. do godz. 12.00 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gdyni, ul. Grabowo 2.
Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Informacja o wyborze oferty zostanie umieszczona: w Biuletynie Informacji Publicznej MOPS Gdynia i UM Gdynia, na stronie miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl
i www.mopsgdynia.pl, na tablicy ogłoszeń w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych oraz w biuletynie „Ratusz".

Prezydent Miasta Gdyni

informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428 wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Dembińskiego (część działki nr 2027 obręb nr 18, o pow. 513,5 m²) przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata (załącznik do Zarządzenia NR 3998/16/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 19.01.2016 r.),                z przeznaczeniem na działkę przydomową.    
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od 26.01.2016 r. do 16.02.2016 r.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428 wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata, położonej w Gdyni przy ul. Żarnowieckiej, oznaczonej jako część działki nr 310, obręb 0023 Pogórze o powierzchni 434 m², dla której  prowadzona  jest   księga  wieczysta o numerze GD1Y00017303/4. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: działka przydomowa.
Wykaz nieruchomości stanowi załącznik do Zarządzenia nr 4052/16/VII/P.  Wykaz został wywieszony na tablicy na okres 21 dni od 27.01.2016 r.