1225 (1025) 2016-02-05 - 2016-02-11

„Tu mieszkam. Tu działam. Tu zmieniam.”

Miejsce zamieszkania może stać się miejscem działań i zmian. Na tym zależy Centrum Aktywnego Mieszkańca, które rusza ze społeczną kampanią społeczną „Tu mieszkam. Tu działam. Tu zmieniam.”
Wystarczy wybrać ulubione miejsce dobrze znane, takie jak: ławka przed blokiem, szkoła, firma, biblioteka, świetlica, albo miejsce wirtualne - profil na Facebooku, strona internetowa (własna, firmy, organizacji). Misją kampanii jest poszerzenie wiedzy o tematy obywatelskie,  poznawanie możliwości angażowania się w zmiany własnej dzielnicy i podejmowania aktywnych działań z tym związanych. Misją dodatkową jest aktywizacja mieszkańców do podejmowania realnych działań na rzecz własnych dzielnic. Materiały promocyjne można odebrać osobiście pod adresem ul. Opata Hackiego 17/17a lub pobrać ze strony pulsdzielnicy.info Następnie warto się podzielić efektami działań, bo na aktywnych uczestników czekają upominki.
Koordynatorzy projektu: Aleksandra Mróz Wykusz (aleksandra.mroz@kreatywni.ngo) Adrian Staniszewski (adrian.staniszewski@kreatywni.ngo).

ikona