1225 (1025) 2016-02-05 - 2016-02-11

Konsultacje dla Rodzin i Opiekunów

Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Wąsowicza 3 (Grabówek) od stycznia 2016 r. zaprasza na Konsultacje dla Rodzin i Opiekunów osób chorujących na choroby otępienne, w tym otępienie typu alzheimerowskiego.
Spotkania mogą obejmować m.in.
- wsparcie psychologiczne dla Rodzin i Opiekunów,
- edukację w zakresie postępowania w chorobach otępiennych,
- edukację w zakresie opieki, pielęgnacji i aktywizowania osoby chorującej.
Terminy spotkań należy ustalać telefonicznie pod nr 58 622 36 03 z psychologiem ŚDS.

ikona