Uwaga! Od soboty 24 października cała Polska staje się strefą czerwoną, będą również obowiązywać nowe zasady bezpieczeństwa. W przestrzeni publicznej zasłoń usta i nos.

Uwaga! Od soboty 24 października cała Polska staje się strefą czerwoną, będą również obowiązywać nowe zasady bezpieczeństwa. W przestrzeni publicznej zasłoń usta i nos.

1228 (1028) 2016-03-04 - 2016-03-10

Aktualizacja Planu Transportowego

Szanowni Mieszkańcy!
Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, przedstawia do konsultacji projekt aktualizacji „Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Komunikacji Miejskiej w Gdyni oraz w Miastach i Gminach Objętych Porozumieniami Komunalnymi na lata 2016-2025”.

Aktualizacja Planu Transportowego ma na celu uwzględnienie zmian w zakresie inwestycji infrastrukturalnych i taborowych, planowanych w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej.
Zaktualizowany Plan Transportowy od 26 lutego do 18 marca poddany zostanie konsultacjom społecznym. W czasie konsultacji społecznych tekst planu wyłożony zostanie do wglądu w siedzibie InfoBoksu przy ul. Świętojańskiej 30, gdzie z dokumentem tym zaznajomić się będzie można od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 - 19.00, w soboty w godzinach 11.00 - 18.00 i w niedziele w godzinach 11.00 - 16.00. Wersja elektroniczna zamieszczona została w Biuletynie Informacji Publicznej ZKM w Gdyni oraz w serwisie internetowym ZKM w Gdyni.
Uwagi i opinie dotyczące projektu aktualizacji Planu Transportowego należy przesyłać drogą elektroniczną na e-mail: plan.transportowy@zkmgdynia.pl lub w wersji pisemnej za pośrednictwem formularza dostępnego w siedzibie InfoBoksu do 18 marca br. Ostateczna wersja aktualizacji Planu Transportowego uwzględniająca zmiany po konsultacjach oraz uzgodnienia z właściwymi organami sąsiednich gmin, zostanie przedstawiona jako projekt uchwały, pod obrady na sesji Rady Miasta.