1228 (1028) 2016-03-04 - 2016-03-10

Fundacja Gospodarcza szkoli i doradza

Osoby poszukujące pracy a także te, które planują zmiany w swoim życiu zawodowym mogą zgłosić się do Fundacji Gospodarczej na szkolenia.
W ramach Pomorskiego Miasteczka Zawodów w marcu można skorzystać z:
- Poradnictwa zawodowego (redagowanie CV i listów motywacyjnych, pomoc w przygotowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej)* - wymaga wcześniejszego ustalenia terminu spotkania
- Doradztwa biznesowego* - wymaga wcześniejszego ustalenia terminu spotkania
- Jak skutecznie pozyskiwać klientów w biznesie freelancera: 9.03.2016 r. w godz. 10.00-14.00;
- Podstawy arkusza kalkulacyjnego Excel:  9; 23.03.2016 r. w godz. 9.00-13.00;
- Tworzenie modeli biznesowych z analizą finansową: 16-17.03.2016 r. w godz. 9.00-14.00;
- Podstawy korzystania z internetu:  25.03.2016 r. w godz. 9.00-13.00.
* Wszyscy zainteresowani spotkaniem z doradcą zawodowym, doradcą biznesowym oraz badaniem predyspozycji zawodowych proszeni są o wcześniejszy kontakt.
Projekt Pomorskie Miasteczko Zawodów jest dofinansowany ze środków Urzędu Miasta Gdyni.
Uwaga! Przy zapisach na szkolenia pierwszeństwo mają osoby zgłaszające się osobiście! Zapisy telefoniczne od 25. dnia miesiąca poprzedzającego zajęcia, od godz. 9.00.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 58 622 20 52, 58 622 60 17 lub zgłaszanie się osobiście do Fundacji Gospodarczej, Gdynia, ul. Olimpijska 2, pokój 106 (I p.).
Strona internetowa: www.fundacjagospodarcza.pl