1228 (1028) 2016-03-04 - 2016-03-10

Konsultacje

Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Wąsowicza 3 zaprasza na konsultacje dla rodzin i opiekunów osób chorujących na choroby otępienne, w tym otępienie typu alzheimerowskiego.
Spotkania mogą obejmować m.in.:
- wsparcie psychologiczne dla Rodzin i Opiekunów,
- edukację w zakresie postępowania w chorobach otępiennych,
- edukację w zakresie opieki, pielęgnacji i aktywizowania osoby chorującej.
Terminy spotkań należy ustalać telefonicznie pod nr 58 622 36 03 z psychologiem ŚDS.