1228 (1028) 2016-03-04 - 2016-03-10

Mały procent, wielka sprawa

Tradycyjnie na początku marca rusza kampania „Mały procent, wielka sprawa”, która zachęca gdynian do przekazywania 1% swojego podatku na rzecz organizacji pozarządowych. W 2015 roku gdynianie przekazali ponad 5 milionów złotych na rzecz organizacji pożytku publicznego. To bardzo duża kwota, ale jesteśmy przekonani, że dzięki staraniom możemy przebić tę sumę.

W Gdyni mamy 86 powodów, aby przekazać jeden procent podatku. To  niesamowite organizacje, które każdego dnia sprawiają, że nasze miasto jest jeszcze piękniejsze. Wśród zaplanowanych działań są między innymi:

- dyżury księgowych (w siedzibie Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych księgowi organizacji będą nieodpłatnie rozliczać PIT mieszkańców i dodatkowo zachęcać do wypełniania rubryki związanej z przekazaniem 1%),

- kampania w mediach społecznościowych (wykorzystany zostanie potencjał gdyńskich kanałów w serwisach internetowych oraz zaangażowanie znanych gdynian),

- stworzenie filmu reklamowego,

- wydruk indywidualnych materiałów promocyjnych dla organizacji (ponad 50 000 sztuk!),

- prowadzenie wspólnej kampanii reklamowej w przestrzeni miejskiej (plakaty i ulotki będą eksponowane w środkach komunikacji miejskiej i przestrzeni użyteczności publicznej),

- zaangażowanie do współpracy organizatorów wydarzeń sportowych,

- stworzenie zakładki informacyjnej na stronie internetowej: www.gdyniapozarzadowa.pl/1procent,

- organizację konkursu dla gdyńskich szkół podstawowych,

- współpraca z gdyńskimi pracodawcami poprzez dotarcie bezpośrednio do osób zatrudnionych w firmach,

- zachęcenie do współpracy gdyńskie biura rachunkowe, aby podczas rozliczania PIT namawiały do przekazywania podatku na gdyńskie organizacje,

- współpraca z Radami Dzielnic,

- współpraca z gdyńskimi centrami handlowymi poprzez ekspozycję materiałów reklamowych.OTO LISTA ORGANIZACJI NA KTÓRE MOŻNA PRZEKAZAĆ 1% PODATKU:


1. Stowarzyszenie „Chrystus dla Narodów - Polska" - 0000007534;

2. In Gremio - 0000008919;

3. „Fundacja Nova” - 0000010932;

4. Amerykańsko-Polskie Stowarzyszenie Oświatowe - 0000013695;

5. Stowarzyszenie Promocji Artystów Wybrzeża Era-Art - 0000015596;

6. Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział w Gdyni - 0000018943;

7. Fundacja „O Dach dla Historii Marynarki Wojennej RP" - 0000022913;

8. Towarzystwo Przyjaciół „Daru Pomorza” w Gdyni - 0000030138;

9. Towarzystwo Przyjaciół Orłowa - 0000030276;

10. Poszukiwawcze Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe - 0000037714;

11. Stowarzyszenie Osób Z Wadą Słuchu „Cisza” - 0000040811;

12. Stowarzyszenie Hospicjum Im. Św. Wawrzyńca - 0000044542;

13. Stowarzyszenie Rodzin Chorych na Zespół Marfana oraz inne Zespoły Genetycznie Uwarunkowane „Pomóżmy Naszym Dzieciom” - 0000047797;

14. Stowarzyszenie Rozwoju Zawodowego i Osobistego „Zielona Myśl” - 0000050294;

15. Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej - 0000053057;

16. Stowarzyszenie Amazonek Gdyńskich - 0000054156;

17. Fundacja „Rokor 1” - 0000060003;

18. Fundacja Fundusz Obrony Narodowej - 0000060775;

19. Polskie Towarzystwo Medycyny i Techniki Hiperbarycznej - 0000066650;

20. Gdyńskie Towarzystwo Hippiczne - 0000068821;

21. Polskie Stowarzyszenie Colitis Ulcerosa i Choroby Crohna - 0000071154;

22. Miejski Klub Żeglarski „Arka” - 0000077987;

23. Polskie Towarzystwo Bezpieczeństwa i Niezawodności - 0000085977;

24. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdyni - 0000093655;

25. Wojskowy Klub Sportowy „Flota” Gdynia - 0000095198;

26. Gdyńskie Stowarzyszenie „Familia” - 0000101891;

27. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Nadpobudliwością Psychoruchową i Ich Rodzinom „Pomost” - 0000106033;

28. Gdyńskie Stowarzyszenie Osób Niesłyszących ich Rodzin i Przyjaciół „Effetha” - 0000111694;

29. Stowarzyszenie Pomocy Chorym i Niepełnosprawnym im. Doktora Tomasza Kamińskiego - 000011386;

30. Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego - Oddział Pomorski - 0000114618;

31. Niezależny Krąg Instruktorów Harcerskich „Leśna Szkółka” im. Henryka Wieczorkiewicza - 0000118999;

32. Stowarzyszenie Gimnastyki Artystycznej Gdynia - 0000129145;

33. Automobilklub Morski - Klub Obywatelski w Gdyni - 0000133070;

34. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji i Integracji „Tacy Sami” - 0000136608;

35. Fundacja Dogtor - 0000145034;

36. Fundacja Ochrony Praw Dziecka „Angel” - 0000150990;

37. Gdyńskie Stowarzyszenie Paralotniarzy „Glide Club Gdynia” - 0000155678;

38. Pomorskie Stowarzyszenie Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach Drogowych i innych Zdarzeniach Inter Alia - 0000160923;

39. Krąg Harcerski „Drzewo Pokoju” - 0000185445;

40. Fundacja Przyjaciół Wilna i Grodna „Serce Dzieciom” - 0000191557;

41. Stowarzyszenie Miłośników Pojazdów Zabytkowych - 0000210045;

42. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Gdyni - 0000216162;

43. Fundacja Kultury Liberty - 0000217180;

44. Gdyńskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „Dom Marzeń” - 0000226141;

45. Pomorska Fundacja na Rzecz Dzieci Pokrzywdzonych przez Los „Serce Dzieciom” - 0000227841;

46. Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Guzowate (Polish TSC Association) - 0000229137;

47. Fundacja Magis - 0000231822;

48. Fundacja Na Rzecz Rozwoju Chirurgii „Viribus Unitis”, im. Oskara Jankaua - 0000237599;

49. Stowarzyszenie Pomocy Zwierzętom - 0000238997;

50. Stowarzyszenie Rodów Jaworowskich - 0000240329;

51. Fundacja „Pomoc Dla Seniora im. Dr Jadwigi Titz-Kosko” - 0000244740;

52. Fundacja Dzieciom Niepełnosprawnym „Podaruj Uśmiech” - 0000245254;

53. Fundacja Słoneczna Jesień - 0000250649

54. Uczniowski Klub Żeglarski „Opti” CWM - 0000255157;

55. Uczniowski Klub Sportowy „Chwarzno” - 0000258009;

56. Fundacja „Gdyński Most Nadziei” - 0000262786;

57. Stowarzyszenie Gdynia SOS - 0000270683;

58. Stoczniowy Klub Płetwonurków „Meduza” - 0000273301;

59. Stowarzyszenie Przyjaciół Dąbrowy - Dąbrówki - 0000273455;

60. Stowarzyszenie „Franciszkańskie Centrum Kultury Gdynia im. Jana Pawła II” - 0000274840;

61. Fundusz Stypendialny im. Edmunda Kłopotowskiego - 0000277697;

62.  „Adapa” Fundacja na Rzecz Osób z Autyzmem i innymi Zaburzeniami Rozwoju - 0000295925;

63. Fundacja Szkwał - Morze dla Młodzieży - 0000312236;

64. Fundacja Aktywności Zawodowej - 0000314083;

65. Fundacja Salutaris - 0000320242;

66. Stowarzyszenie Sympatyków Szóstki - 0000327988;

67. Stowarzyszenie „Dlaczego Nie” - 0000330444;

68. Fundacja Studentów i Absolwentów Uczelni Wyższych - Pomeranian Students' Coalition - 0000341169;

69. Stowarzyszenie Świętego Mikołaja Biskupa - 0000343609;

70. Fundacja „Zmiany” - 0000358021;

71. Stowarzyszenie „Rowerowa Gdynia” - 0000367409;

72. Fundacja Nadaktywni - 0000367665;

73. Fundacja Wsparcia Osób z Zaburzeniami Komunikacji „Między Słowami” - 0000374172;

74. Fundacja Oficerów „Military's Finest” - 0000374443;

75. Helios Fundacja na Rzecz Sportu, Współpracy, Biznesu i Społeczności - 0000383930;

76. Fundacja „Pokonaj Raka” - 0000387370;

77. Fundacja Zmian Społecznych „Kreatywni” - 0000387798;

78. Fundacja „Liczy się Każdy z Nas" - 0000392300;

79. Klub Sportowy „Bombardier” Gdynia - 0000415334;

80. Fundacja Podróże Bez Granic - 0000441552;

81. Fundacja Inicjatyw Twórczych „Fordewind” - 0000444708;

82. Uczniowski Klub Sportowy „Chylonia” - 0000448785;

83. Gdyńska Fundacja „Dom Marzeń” - 0000472348;

84. Uczniowski Klub Sportowy „Galeon” - 0000584587;

85. Kaszubska Fundacja Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Podaruj Trochę Słońca” - 0000054195;

86. UKS Azymut 45 - 0000413120.