1228 (1028) 2016-03-04 - 2016-03-10

(Nie)pełnosprawność w obiektywie

Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczy PSOUU Koło w Gdyni realizuje projekt (NIE)PEŁNOSPRAWNOŚĆ W OBIEKTYWIE. Zdjęcia osób z niepełnosprawnością intelaktualną odbywają się w różnych miejscach miasta.

Efektem końcowym projektu (NIE)PEŁNOSPRAWNOŚĆ W OBIEKTYWIE będzie wystawa fotograficzna prezentująca niepełnosprawnych uczniów i wychowanków Ośrodka w różnych charakterystycznych miejscach Gdyni. Projekt ruszył 15 lutego. Fotografie wykonano już m.in. w Teatrze Muzycznym, Centrum Nauki Experyment, InfoBoxie oraz kawiarni Cafe Strych.

Zdjęcia potrwają do 7 marca. Wszystkie wykonuje artysta fotograf Barbara Kramczyńska. Finałem projektu będzie wystawa zdjęć promująca ciekawe miejsca Gdyni oraz przestrzeń dla osób niepełnosprawnych, która zostanie wystawiona z okazji gdyńskich obchodów Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, które w tym roku odbędą się 12 maja.

Celem projektu jest integracja osób niepełnosprawnych w środowisku lokalnym oraz łamanie stereotypów związanych z wizerunkiem osoby niepełnosprawnej intelektualnie. Poprzez wystawę  (NIE)PEŁNOSPRAWNOŚĆ W OBIEKTYWIE dążymy do poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych w różnych jego obszarach oraz budowania otwartej postawy wobec różnorodności ludzi. Co więcej projekt ma na celu również prezentację przyjaznej osobom niepełnosprawnym przestrzeni Gdyni oraz potwierdzenie wizerunku Gdyni bez barier.