1228 (1028) 2016-03-04 - 2016-03-10

Obywatelskie Biuro Interwencji informuje

Obywatelskie Biuro Interwencji  informuje o wznowieniu dyżurów pełnomocników w siedzibie Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych w Gdyni, służących radą i pomocą w sprawach urzędowych, obywatelskich i prawnych.

Masz problem, z którym nie możesz sobie poradzić? Chcesz złożyć skargę? Potrzebujesz informacji?

Przyjdź do siedziby Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych w Gdyni przy  ul. 3 Maja 27/31 w każdy poniedziałek w godz. 13.00-15.00.Tel. 793 663 703.