Od 15 stycznia trwa rejestracja na szczepienia przeciwko COVID-19. Wszystkie niezbędne informacje związane ze szczepieniami w Gdyni można znaleźć w specjalnie utworzonej zakładce #GDYNIASIĘSZCZEPI. Od 15 stycznia trwa rejestracja na szczepienia przeciwko COVID-19. Wszystkie niezbędne informacje związane ze szczepieniami w Gdyni można znaleźć w specjalnie utworzonej zakładce #GDYNIASIĘSZCZEPI.
1228 (1028) 2016-03-04 - 2016-03-10

Ogłoszenia

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428 wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy ul. Kalksztajnów (cz. działki nr 1288 obręb nr 18, o pow. 300 m²) przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata (załącznik do Zarządzenia NR 4183/16/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 23.02.2016 r.), z przeznaczeniem na działkę przydomową.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni 25.02.2016 r. do 17.03.2016 r.

Prezydent Miasta Gdyni

informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy  ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428, wykazu nieruchomości  stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia położonej  w Gdyni przy ul. Kamiennej (część działki nr 2831 obręb nr 14 o powierzchni 155 m²) przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony – z przeznaczeniem na działkę przydomową, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 4136/16/VII/P z 16.02.2016 roku.
Wykaz wywieszono od 17.02.2016 roku na okres 21 dni.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy  ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428, wykazu nieruchomości  stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia położonej w Gdyni przy ul. Oliwkowej (część działki nr 2885 obręb nr 14 o powierzchni 782 m²) przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony – z przeznaczeniem na działkę przydomową, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 4135/16/VII/P z 16.02.2016 roku.
Wykaz wywieszono 17.02.2016 roku na okres 21 dni.

Prezydent Miasta Gdyni

ogłasza konkurs ofert na prowadzenie usług gastronomicznych w mobilnych punktach gastronomicznych w pojazdach typu Food Truck (z wyłączeniem napojów alkoholowych) w wyznaczonej przestrzeni miejskiej w okresie od 1 maja 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.
Rozstrzygniecie Konkursu odbędzie się 11 kwietnia 2016 roku o godz.10.00 w sali 105A w Urzędzie Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54.
Oferty konkursowe wraz ze szczegółowym opisem w języku polskim umieszczone w kopercie z napisem: „Konkurs ofert na prowadzenie usług gastronomicznych w mobilnych punktach gastronomicznych w pojazdach typu Food Truck (z wyłączeniem napojów alkoholowych) w wyznaczonej przestrzeni miejskiej w okresie od 1 maja 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku”, należy składać w pokoju nr 426 na IV piętrze Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 w terminie do 8 kwietnia 2016 roku do godz. 15.00
Szczegółowe warunki Konkursu zostały określone w Materiałach Konkursowych, które są dostępne w Referacie Administrowania Gruntami w pokoju 426, na IV piętrze Urzędu Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 oraz na stronie Urzędu: www.investgdynia.pl
Dodatkowe informacje na temat Konkursu można uzyskać pod numerem telefonu 58 668 81 49.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340 następujących wykazów:

1. wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Bernadowskiej (część działki nr 3309 obręb 0022 Orłowo) o powierzchni 425 m², przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony – 3 lata, (załącznik do Zarządzenia nr 4172/16/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 23.02.2016 r.) z przeznaczeniem na cele rolnicze-uprawy jednoroczne.
2. wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Bernadowskiej (część działki nr 3309 obręb 0022 Orłowo) o powierzchni 400 m², przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony – 3 lata, (załącznik do Zarządzenia nr 4173/16/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 23.02.2016 r.) z przeznaczeniem na cele rolnicze-uprawy jednoroczne.
3. wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Bernadowskiej (część działki nr 3309 obręb 0022 Orłowo) o powierzchni 380 m², przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony – 3 lata, (załącznik do Zarządzenia nr 4174/16/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 23.02.2016 r.) z przeznaczeniem na cele rolnicze-uprawy jednoroczne.
Wykazy wywieszono na okres 21 dni od 26.02.2016r. do 18.03.2016 r.