Uwaga! Od soboty 24 października cała Polska staje się strefą czerwoną, będą również obowiązywać nowe zasady bezpieczeństwa. W przestrzeni publicznej zasłoń usta i nos.

Uwaga! Od soboty 24 października cała Polska staje się strefą czerwoną, będą również obowiązywać nowe zasady bezpieczeństwa. W przestrzeni publicznej zasłoń usta i nos.

1228 (1028) 2016-03-04 - 2016-03-10

Prawdziwe historie mają wielu autorów – zostań jednym z nich

Gdyńska filmówka poszukuje zdjęć nakręconych kamerami 8 i 16 mm, kamerami wideo i kamerami cyfrowymi, a także zarejestrowanych telefonami komórkowymi oraz aparatami fotograficznymi. Jakie filmowe obrazy mogli uwiecznić gdynianie? Zwykłe zdarzenia, takie jak rodzinne spacery po Gdyni. Obok nich chwile wyjątkowe, prywatne i historyczne: śluby i parady, festiwale filmowe i muzyczne, zloty żaglowców, marynarskie rozstania i powroty, sportowe imprezy, wizytę Papieża, uroczystości i polityczne manifestacje, rowerowe rajdy, biegi uliczne, rejsy i żeglarskie przygody, plażowanie i młodzieżowe imprezy.

W Gdyńskim Centrum Filmowym, czyli siedzibie Gdyńskiej Szkoły Filmowej właśnie ruszyła zbiórka materiałów filmowych pochodzących z prywatnych archiwów. Podzielono ją na dwa etapy. Filmy z lat 1926-1995 można zgłaszać do 31 maja 2016 roku. Natomiast na filmy z ostatniej dekady, czyli z lat 1996-2016, realizatorzy czekają jesienią - od 1 października do 15 grudnia 2016 roku.

Materiały można przekazywać osobiście albo przesyłać je pocztą lub kurierem. Ważne, aby w obu przypadkach uzgodnić szczegóły z przedstawicielem Gdyńskiej Szkoły Filmowej telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Filmy do projektu mogą zgłaszać tylko osoby pełnoletnie, będące autorami przekazywanych materiałów albo osoby, które nie są ich autorami, ale dysponują stosownymi prawami majątkowymi. Reżyser filmu Jerzy Rados wybierze najbardziej interesujące merytorycznie i artystycznie fragmenty. Oryginały wszystkich nośników wrócą do swoich właścicieli, a ich autorzy zostaną umieszczeni w napisach tyłowych filmu. Premiera filmu dokumentalnego „Gdynia, moje miasto” odbędzie się w 2017 roku.

Honorowy patronat nad projektem sprawuje Prezydent Gdyni, Wojciech Szczurek.

Reżyserem filmu i autorem projektu jest Jerzy Rados, z-ca Dyrektora Gdyńskiej Szkoły Filmowej.