1228 (1028) 2016-03-04 - 2016-03-10

Zajęcia dla dzieci

Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci w Wieku Przedszkolnym zaprasza 12.03. 2016 r. w godz. 9.00-14.00, dzieci w wieku od 2,5 do 4 lat na zajęcia opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczne do Przedszkola nr 44, ul. Tatarczana 4, tel. 58 629 30 62.
Udział w zajęciach jest bezpłatny. Program realizowany z funduszy gminy Gdynia.