1228 (1028) 2016-03-04 - 2016-03-10

Zapisy do...

Pomorska Wyższa Szkoła Nauk Stosowanych w Gdyni prowadzi nabór na semestr letni (zajęcia od lutego 2016):
studia I stopnia:
- Filologia (angielska, hiszpańska, skandynawska i germańska)
- Pedagogika
studia podyplomowe  
- Wczesne nauczanie j. angielskiego
- Oligofrenopedagogika
- Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
- Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z technologią informacyjną
- Plastyka i technika
- Przyroda
- Logopedia
- Informatyka dla nauczycieli
- Surdotyflopedagogika
- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i rewalidacja dzieci z autyzmem.
Pełna oferta na: www.pwsns.edu.pl
Kontakt: rekrutacja@pwsns.edu.pl, tel. 58 623 09 22 wew. 126, rekrutacja on-line.
***
Szkoła Podstawowa nr 23, ul. Grottgera 19, zaprasza na Dni Otwarte 16 i 26 marca w godz. 17.00 - 19.00. W programie m.in zwiedzanie szkoły, pokazy i zabawy.
***
Dyrekcja, grono pedagogiczne i uczniowie Szkoły Podstawowej nr 40 im. kpt. ż.w. K.O. Borchardta zapraszają dzieci wraz z rodzicami na Dzień Otwarty Szkoły, który odbędzie się 17 marca 2016 r. w godz. 16.00 - 18.00.
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 40 zaprasza rodziców przyszłych uczniów na spotkanie organizacyjne 10.03.2016 r. o godz.17.00 rodziców dzieci rozpoczynających obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w roku szkolnym 2016/2017, o godz.18.00 rodziców dzieci rozpoczynających naukę w klasie I w roku szkolnym 2016/2017.
***
Dyrektor i Nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 35, ul. Uczniowska 1, zapraszają 5 marca 2016 r. o godz. 9.00 na „Dzień otwarty szkoły”. Podczas wydarzenia odbędzie się zebranie informacyjne, będzie można zapisać dziecko do szkoły, porozmawiać z nauczycielami oraz zasięgnąć konsultacji logopedycznej i psychologicznej.
Na przyszłych uczniów i ich rodziców czeka też wiele atrakcji: zajęcia z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, multimedialne, zajęcia z języka angielskiego, zajęcia sportowe, plastyczne, muzyczne oraz gry i zabawy dydaktyczne.