1229 (1029) 2016-03-11 - 2016-03-17

„Dzień Otwartych Koszar”

W piątek, 11 marca w porcie wojennym w Gdyni odbędą się obchody z okazji 45. rocznicy utworzenia 3. Flotylli Okrętów. Po uroczystej zbiórce, rozpocznie się „Dzień Otwartych Koszar”, w ramach którego będzie można odwiedzić pokłady okrętów oraz zobaczyć sprzęt i wyposażenie jednostek brzegowych wchodzących w skład 3. FO.
„Dzień Otwartych Koszar” 8.30-12.30, Port Wojenny Gdynia (wejście/wyjście przez bramę nr 2).

- zwiedzanie okrętu rakietowego ORP „Grom”;
- zwiedzanie korwety zwalczania okrętów podwodnych ORP „Kaszub”;
- zwiedzanie okrętu ratowniczego ORP „Lech”;
- pokaz sprzętu saperskiego;
- pokaz specjalistycznego sprzętu nurkowego;
- pokaz uzbrojenia przeciwlotniczego;
- pokaz sprzętu i uzbrojenia rakietowego (w tym treningowy rozładunek rakiety);
- stanowisko promocyjne Marynarki Wojennej;
- stanowisko nauki wiązania węzłów marynarskich;
- komora hiperbaryczna;
- pokaz specjalistycznego polowy sprzęt samochodowy;
- pokaz udzielania pierwszej pomocy;
- pokaz pieczenia chleba w piekarni polowej;
- degustacja grochówki wojskowej.